Home » Algemeen » Zonder vakmensen geen goede restauratie en geen behoud van erfgoed

Zonder vakmensen geen goede restauratie en geen behoud van erfgoed

Onder de NRTO-leden bevinden zich bijzondere opleiders en deze keer zetten we Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) in de spotlight:

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen verzorgt restauratie-onderwijs en kent een bijzondere ontstaansgeschiedenis. De restauratie-opleidingen in de kwalificatiestructuur leden rond 2000 een kwijnend bestaan. Er kwam een reddingsplan (SOS vakmanschap) samen met de branche, de bekostigde MBO-instellingen en de SBB met als doel een centrum voor restauratietechniek op te richten. Het projectplan liep anders dan gedacht, waarna enkele enthousiastelingen met passie voor het vak besloten om het dan maar zelf te gaan doen. In 2018 werd het NCE gestart.

“Onder leiding van Agnes van Alphen is het team aan deze monsterklus begonnen en dat heeft tot een prachtig resultaat geleid voor de bedrijven die werkzaam zijn in de erfgoedsector”, Aldus huidig directeur John van den Heuvel.

De eerste opleidingen hadden betrekking op de bouw restauratietimmeren, -metselen en -voegen. Met een subsidie van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap konden nog meer opleidingen worden gerealiseerd met als gevolg dat er nu twaalf opleidingen staan ten behoeve van het behoud van het nationaal erfgoed in Nederland, zoals restauratie glazenier (voor glas in lood) of inspecteur gebouwd erfgoed. Deze zijn in staat gebleken om en vooral voor werkenden ‘gaten’ in het onderwijsaanbod te dichten.

Toekomstplannen

Eind goed al goed? De restauratiesector is onderbelicht en blijft een specifieke en relatief kleine branche. Echter, werk is er genoeg. Enthousiaste studenten met liefde voor monumentaal erfgoed zijn altijd welkom om aan de slag te gaan als vakspecialist in de restauratiesector. 

Op 11 december organiseerde het Expertisepunt Specialistisch Vakmanschap voor het bestuur van SBB een werkbezoek aan de Domtoren in Utrecht (lees hier het bericht van onze directeur terug). Ook John van den Heuvel verzorgde die middag een presentatie. Hoe kan in zijn optiek de arbeidsmarktbehoefte aan vakspecialisten in de restauratiesector ingevuld worden. In onderstaande illustratie legt hij dit uit.

Het publiek bekostigd MBO legt een basis en na enkele jaren werkervaring te hebben opgedaan, volgt de inmiddels vakvolwassen beroepsbeoefenaar een gespecialiseerde opleiding tot restauratiespecialist. Dit klinkt logisch; elkaar aanvullen vanuit eigen kracht en specialisme.

Daarnaast speelt er meer, aldus John van den Heuvel; “bij de restauratie van rijksmonumenten moet gerestaureerd worden volgens de uitvoeringsrichtlijnen van de stichting ERM. Onze opleidingen sluiten naadloos aan op deze richtlijnen en de daarbij behorende restauratiepraktijk, precies datgeen waar de restauratiebedrijven behoefte aan hebben.” Dat onderschrijven we als NRTO van harte.

Bent u ook werkzaam als privaat opleider in de restauratiebranche of ambachtelijke opleidingen en benieuwd wat de NRTO voor u kan betekenen neem dan contact op met Bozèna van Trigt (bozenavantrigt@nrto.nl).

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies