Home » Algemeen » Feest! 10.000e praktijkverklaring uitgereikt – Hoe gaat dat bij Marlijn Academie en AndereStart? 

Feest! 10.000e praktijkverklaring uitgereikt – Hoe gaat dat bij Marlijn Academie en AndereStart? 

Eind februari werd de 10.000e praktijkverklaring uitgereikt, een bijzondere mijlpaal! Ook de NRTO onderschrijft het maatschappelijk belang van scholing voor iedereen. Naar aanleiding deze belangrijke mijlpaal interviewden we kort twee NRTO-opleiders die gespecialiseerd zijn in praktijkleren met de praktijkverklaring; Marlene Ruigrok van de Marlijn Academie (onder meer VSO-PRO doelgroep) en Aard Vogels van AndereStart die zich onder andere richt op gedetineerden.   

De praktijkverklaring 

Hoe zat het ook alweer? Met praktijkleren keren we terug naar het leren op de werkplek. De kandidaat leert onder begeleiding van tevoren afgesproken werkprocessen uit een mbo-kwalificatie. De praktijkbegeleider beoordeelt vervolgens of de kandidaat een werkproces onder de knie heeft en de opleider reikt het certificaat uit, de Praktijkverklaring. Het is bij uitstek geschikt om de grote groep van onbenut arbeidspotentieel te activeren, omdat het uitgaat van mogelijkheden.  

Jullie staan bekend om jullie inzet voor praktijkleren met de praktijkverklaring. Hoe is dat zo gekomen? 

“Marlijn Academie is al in 2010 begonnen met het mogelijk willen maken dat iedereen kon blijven leren. Dit omdat het IQ van onze dochter Carmen, t.g.v. epilepsie gehalveerd was, en daarmee de kansen en vanzelfsprekendheid om vervolgonderwijs te kunnen doen ook” geeft Marlene aan. “Vanuit onder andere deze persoonlijke betrokkenheid heb ik samen met Will Seignette (SBB-projectleider van de BORIS praktijkverklaring) deelgenomen aan de eerste pilots rondom praktijkleren.”  

Andere Start heeft samen met Justitie (DJI) en SBB-trajecten opgestart om binnen de gevangenissen in Nederland gedetineerden te begeleiden tot het behalen van praktijkverklaringen binnen verschillende arbeidsprofielen. Zo komen gedetineerden na hun detentie met betere kansen op de arbeidsmarkt terecht.   

Waar ben je het meest trots op? 

“Het meest trots zijn we op het feit dat er bij onze start bij DJI nog weinig was geregeld m.b.t het beoordelen van arbeid. Samen met DJI hebben we de InMade Praktijkschool vormgegeven, geeft Aad aan. “Deze is nu ingebed bij Arbeid. Voortvloeiend uit de praktijkverklaringen worden er nu ook MBO 2 en 3 opleidingen binnen de gevangenissen aangeboden. Inmiddels hebben we dit ook uitgerold bij TBS-klinieken, Leger des Heils en sociale werkbedrijven.” 

Marlene: “Er zijn eigenlijk twee dingen waar we erg trots op zijn. We zijn het meest trots op de grote diversiteit aan mogelijkheden, mbo-opleidingen en doelgroepen die we inmiddels bedienen. En op het netwerkorganisatie PraktijklerenLoont, waardoor we de administratieve drempel naar praktijkleren voor alle partijen verlagen, voor gemeenten, werkgevers en in 2024 ook voor andere onderwijsinstellingen (vso, pro en mbo). Een doel blijft staan, praktijk en beroepsgericht voor iedereen mogelijk blijven maken, het beroep weer volgens het ouderwetse leermeester-gezel principe vorm te geven.” 

De 10.000e praktijkverklaring is uitgereikt, dat is een mooie mijlpaal. Wat is er volgens jou nodig om de volgende 10.000 te realiseren? 

In de optiek van deze opleiders blijft nodig om meer bekendheid te geven aan de praktijkverklaring. Ook richting de arbeidsmarkt/bedrijfsleven. Marlene vult aan: “er is oog nodig voor het gelijk speelveld tussen publiek bekostigde en private opleiders. Als iedereen gelijkwaardig samenwerkt, maken we praktijkleren voor veel meer mensen mogelijk, dat gebeurt natuurlijk met oog voor het gelijk speelveld.” 

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies