Home » Algemeen » NRTO-lid aan het woord: ToetsCentrum Intereducatief/KWC-Uv

NRTO-lid aan het woord: ToetsCentrum Intereducatief/KWC-Uv

Deze week leggen we NRTO-lid Stichting TCI, ToetsCentrum Intereducatief een aantal vragen voor. Zij zijn lid sinds 2005 en sloten zich toen aan bij de voorganger van de NRTO: Paepon. Aan het woord Liesbeth Kieboom. Directeur ToetsCentrum Intereducatief.

Missie van de organisatie

Onze missie is: Het begeleiden bij opleiding-, examen- en valideringsvraagstukken voor het beroepsonderwijs; met name voor de uiterlijke en verzorgende beroepen. Wij doen dit via:

TCI is een ministerieel erkende exameninstelling MBO (Brinnr. 27RA), gevalideerd examenleverancier, gevalideerde organisatie door NCP NLQF voor inschalingen en aangewezen door diverse brancheorganisaties als landelijke exameninstelling.

KWC-Uv (Kwaliteitscentrum Uiterlijke Verzorging) partner bij de inrichting en uitvoering van onafhankelijke en deskundige beoordeling ten behoeve van de examinering voor ROC’s. Deskundigheid in het beroep schoonheidsverzorging, voetzorg, fotografie, make-up artist,  leefstijlcoaches, gewichtsconsulenten en haarverzorging met aanpalende disciplines en specialisaties.

NAIL-register Geregistreerden in het NAIL-register voldoen aan de bij- en nascholingsactiviteiten en hebben aandacht voor de gebieden beroepsethiek, wet- en regelgeving en veiligheid. Nagelstylisten die in het NAIL-register zijn opgenomen voldoen aan transparante kwaliteitseisen, het beroepsprofiel Allround Nagelstylist zoals vermeld in het NLQF-niveau 3.

Waar sta je als opleider om bekend?

Als exameninstelling staan we voor onafhankelijkheid, deskundigheid en kwaliteit van de beroepsbeoefenaar.

Fun fact:         

TCI werkt met een gecertificeerde coachhond die ingezet wordt bij deelnemers met overmatige examenstress en examenvrees. Nikki is een gecertificeerde coachhond. Hij ondersteunt en stimuleert examendeelnemers het algemeen welzijn te bevorderen. De examendeelnemer kan Nikki knuffelen of er mee spelen. De Animal Assissted Activities kunnen ook worden uitgebreid om te ondersteunen bij therapeutische inzetten. Bij deze activiteiten is een professional betrokken.

Werken jullie met een motto?

Ons motto: “Jouw deskundigheid langs de meetlat.” Met de afname van examens dragen we bij aan de ontwikkeling en groei van beroepsgroepen. We bieden examendeelnemers de kans om hun talenten en competenties langs de meetlat te leggen. We zorgen voor een positief klimaat waarin prestaties (h)erkend kunnen worden.

Wat zijn de toekomstplannen?

We zetten in op innovatie van examens en gaan aan de slag met onze visie op examinering. We ontwikkelen methoden om de groei en ontwikkeling van professionals zichtbaar te maken.

Op welke manier zijn jullie bezig met een Leven Lang Ontwikkelen?

Dit doen wij op diverse manieren: accrediteren van beroepsbeoefenaars, bij- en nascholingen ontwikkelen en trajecten opzetten voor specifieke vraagstukken vanuit brancheorganisaties. Daarnaast zijn de inschalingen van specifieke beroepsprofielen in het NLQF hierin een belangrijk instrument. Inmiddels hebben we 4 inschalingen door NCP NLQF laten uitvoeren en zijn er nog een vijftal onderweg.

Wat was je grootste leermoment het afgelopen jaar?

Samen komen je verder ! We stimuleren opleiders om samen te werken en van elkaar te leren. Onderwijs maak je samen en examinering is het passend sluitstuk. HET examen bestaat niet, maar deze puzzelstukken zijn op verschillende mogelijkheden en eenheden toepasbaar.

Wie is voor jou een inspiratie?

Anna Bakker van toenmalig Paepon (voorganger NRTO) is mijn inspiratie. Op de wijze waarop zij de weg vrijmaakte voor nieuwe ideeën en innovaties. Zij wist je te motiveren en inspireren om gewoon aan tafel te schuiven bij OCW en je mening te geven over onderwijsvraagstukken.  

Welke tip wil jij andere opleiders meegeven?

Durf de stap te zetten naar innovatie. Neem tijd om stappen met gelijkgestemden te zetten.

Wat wil jij de NRTO meegeven (richting Den Haag)?

Leven Lang Ontwikkelen is een belangrijk thema waarbij je als samenleving elkaar ontmoet op pad naar ontwikkeling.

Op welke social media zijn jullie actief?

Waar kunnen onze NRTO-leden jou tegenkomen?

In Schoonrewoerd, en anders op een van de bijeenkomsten van NRTO natuurlijk! We zijn ook regelmatig aanwezig bij evenementen van Anbos, Provoet, BGN, BLCN, NVE, NLQF en S-BB.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies