Home » Algemeen » NSE – Nationale Studenten Enquête 2024: Tevredenheid niet-bekostigd hoger onderwijs onverminderd hoog

NSE – Nationale Studenten Enquête 2024: Tevredenheid niet-bekostigd hoger onderwijs onverminderd hoog

Uit de uitslag van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2024 blijkt ook dit jaar weer een hoge tevredenheid onder studenten van niet-bekostigde instellingen. Op bijna alle aspecten uit de NSE scoort het niet-bekostigd onderwijs (hbo + wo) iets hoger dan het bekostigd onderwijs waarbij de waardering voor de docenten eruit springt. De docenten in het niet-bekostigd onderwijs hebben vooral meer kennis over de beroepspraktijk, volgens de studenten. Die cijfers lichtten we graag even uit:

 

Op een schaal van 5

Bekostigd hbo

Niet bekostigd hbo

Bekostigd wo

Niet bekostigd wo

Totale score voor docenten aan de opleiding

3,70

3,91

3,83

4,00

De docenten hebben veel kennis over de beroepspraktijk

3,89

4,06

3,87

4,20

De docenten hebben goede didactische vaardigheden

3,64

3,82

3,78

3,90

Bron: NSE-resultaten hbo en wo-cijfers per bekostiging

 

Ciel Stevens, directeur van de NRTO, benadrukt: “Private opleiders presteren opnieuw uitstekend op het gebied van studententevredenheid. Ze weten de verwachtingen van studenten goed waar te maken. Op deze resultaten zijn we trots. Het rapport “Staat Van Het Onderwijs 2024” plaatste recent nog een opmerking bij de professionalisering van docenten in het niet-bekostigd hoger onderwijs. De cijfers met betrekking tot studententevredenheid volgens de NSE (Nationale Studenten Enquête) tonen aan dat men erg tevreden is over de docenten: zowel vakinhoudelijk als didactisch. Dit is een positieve ontwikkeling voor het private onderwijs.”

Algemene tevredenheid stijgt licht

De algemene tevredenheid van studenten (van zowel het bekostigd als het niet-bekostigd onderwijs) over hun opleiding is licht gestegen in de afgelopen jaren. 73,4% van de studenten geeft dit jaar aan tevreden te zijn met de gekozen opleiding, ten opzichte van 71,5% in 2021. Belangrijk om te noemen is hierbij dat het percentage ontevreden studenten in de laatste vier jaar is afgenomen van 8,6% tot 7,0%

Honderdduizenden studenten geven jaarlijks hun mening

Jaarlijks geven studenten hun mening over hun hbo- of wo-opleiding tijdens de Nationale Studenten Enquête (NSE). Ook dit jaar deden weer bijna 268.000 studenten mee. Mede door deze aantallen levert de NSE unieke resultaten op. Landelijk Centrum Studiekeuze gebruikt deze resultaten voor studiekeuzevoorlichting, onder andere via Studiekeuze123.nl. De resultaten kunnen ook ingezet worden door hogescholen en universiteiten om het onderwijs te verbeteren. Bekijk hier het NSE Dashboard.

 

 

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies