Home » Algemeen » Veldraadplegingen over advies voor nieuwe taaleisen in het mbo: praat je mee?

Veldraadplegingen over advies voor nieuwe taaleisen in het mbo: praat je mee?

Zoals eerder gecommuniceerd is in 2023 een expertgroep gestart met een advies over nieuwe taaleisen en passende examinering voor het mbo en dat is niet zonder reden. De basisvaardigheden van studenten liggen onder een vergrootglas, want de taal- en rekenvaardigheden zijn de afgelopen jaren niet verbeterd. Bovendien verlaten te veel jongeren onvoldoende gecijferd en geletterd het mbo terwijl deze basisvaardigheden cruciaal zijn, om te kunnen functioneren in beroep en maatschappij. Om de gecijferdheid van studenten te vergroten, vond eerder al een herijking plaats van de rekeneisen en nu wordt er een advies door experts ontwikkeld voor Nederlands. Wil je meer weten over de stand van zaken, of meepraten op onderdelen van het advies, lees dan snel verder!

Evaluatie Nederlands in mbo

In 2022 zijn onder meer de referentieniveaus voor Nederlands in het mbo geëvalueerd. Daaruit bleek onder andere dat Nederlands meer moet aansluiten bij de verschillende mbo-niveaus en de belevingswereld van de diverse studenten. Bovendien moet het vak nog meer gekoppeld worden aan het beroep, waarvoor de student wordt opgeleid.

Begeleidingscommissie

Nadat minister Dijkgraaf in juni 2023 het adviestraject voor nieuwe taaleisen aankondigde is in de zomer van 2023 een begeleidingscommissie gevormd uit vertegenwoordigers van de NRTO, BVMBO, de MBO Raad en het ministerie van OCW. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben zij een expertgroep samengesteld met vertegenwoordigers uit het mbo (docenten en beleidsmedewerkers), onderzoekers en lectoren. In de afgelopen maanden heeft de expertgroep zich gebogen over de verschillende vraagstukken die relevant zijn om te komen tot een advies over nieuwe taaleisen en passende examinering. Denk daarbij aan de verschillende doelgroepen die het mbo kent, de huidige wetgeving met daarin de geldende referentieniveaus, de vraag wat passend is voor tertiair onderwijs waarbij voor de doelgroep jongeren ook sprake is van het behalen van een startkwalificatie, een goede aansluiting op voorgaand onderwijs, vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt én de maatschappij.

Veldraadplegingen

Om te komen tot een goed en haalbaar advies wil de expertgroep graag onderdelen van het advies toetsen met betrokkenen via veldraadplegingen. Deze zullen gepland worden in de eerste twee weken van oktober 2024 op vijf locaties verspreid over Nederland. Het is belangrijk dat de deelnemers aan de veldraadpleging verschillende achtergronden hebben: van entreedocenten tot en met docenten niveau 4 uit zowel bol, bbl als derde leerweg (2e, 1e graad en PDG) remedial teachers, taalcoördinatoren, onderwijskundigen, beleidsmedewerkers, directeuren, bestuurders en ook praktijkopleiders van leerbedrijven. Ook betrokkenen bij educatietrajecten voor volwassenen, zijn welkom om mee te denken.

Wil jij deelnemen aan zo’n veldraadpleging? Dan kun je dat via onderstaande button kenbaar maken. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen per locatie kan het zijn dat niet iedereen kan deelnemen aan de veldraadpleging op de locatie van voorkeur. Je ontvangt bericht over een definitieve plaatsing.

De agenda

30 september in Den Haag (ROC Mondriaan)

02 oktober in Almere (ROC van Amsterdam)

07 oktober in Langeweg, omgeving Breda (Marlijn Academie)

08 oktober in Assen (Drenthe College)

10 oktober in Arnhem (Rijn IJssel)

Klik hier om je aan te melden voor de veldraadpleging nieuwe taaleisen in het mbo

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies