Home » Algemeen » Uitbreiding doelgroep regeling crisisdienstverlening

Uitbreiding doelgroep regeling crisisdienstverlening

De doelgroep van de Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19 is uitgebreid. De dienstverlening is ook mogelijk geworden voor personen die al langere tijd werkloos zijn of dreigen te worden, en niet langer uitsluitend voor personen die werkloos zijn geworden of dreigden te worden vanaf 12 maart 2020 (start corona). De dienstverlening wordt geboden vanuit 35 regionale mobiliteitsteams (RMT’s) waarin gemeenten, UWV en onderwijsinstellingen samenwerken.

Enorme krapte op de arbeidsmarkt

De uitbreiding van de doelgroep is noodzakelijk vanwege de enorme krapte op de arbeidsmarkt. Er is een mismatch te zien tussen vraag en aanbod. Er zijn veel mensen die al voor de start van corona werkloos waren en nog steeds geen werk hebben, terwijl werkgevers in tekortsectoren staan te springen om mensen. Het is dus wenselijk dat de doelgroep wordt uitgebreid, zodat meer mensen passende hulp krijgen in het zoeken van werk.

Dit is een positieve ontwikkeling. Mensen die lang werkeloos zijn en niet zelf aan een baan komen, moeten geholpen worden. NRTO is daarbij voor een ontschot budget waarbij de werkzoekende centraal staat.’

– Ria van ’t Klooster, directeur NRTO
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies