Home » Algemeen » Inbreng NRTO t.b.v. op te stellen van een advies cybersecurity

Inbreng NRTO t.b.v. op te stellen van een advies cybersecurity

Op 17 januari waren senior beleidsadviseur Bozèna van Trigt (NRTO) en NRTO-leden Emile Ramlal (Skillsoft) en Sterre Verbraak (Vijfhart IT-opleidingen) aanwezig bij een interessante bijeenkomst om tot een advies te komen wat betreft cybersecurity.

Van september t/m december hebben Platform Talent voor Technologie (PTvT – landelijke centrum van kennis, expertise en netwerken op gebied van de technologische onderwijs- en arbeidsmarkt) en Dialogic (onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau dat werkt aan innovatievraagstukken in het publieke domein) namens het ministerie van EZK de arbeidsmarktvraag en opleidingsmogelijkheden in kaart gebracht op het gebied van cybersecurity. Zo was Marion Sieh (PTvT) in november 2023 te gast bij ons ledenoverleg van ICT-opleiders.

Onze input

  • Er is voldoende en goed aanbod op de LLO-markt. Knelpunten liggen in het faciliteren van deelnemers, voldoende tijd om te kunnen studeren (studieverlof) en middelen bij gebrek aan een werkgever
  • Zorg dat je meer en een diverse doelgroep opleidt in de IT en deze aan je bindt; vrouwen, schoolverlaters, mensen met minder kansen. Investering in diversiteit heeft als voordeel dat je cybersecurityspecialisten niet onttrekt aan de toch al krappe arbeidsmarkt voor IT’ers. Dit kun je doen door opleiders te ondersteunen die zowel een sociale als een economische bijdrage leveren aan het opleiden van cybersecurity-specialisten.

Tip: Zoals inmiddels in bekend is, zijn onderwijsinstellingen en daarmee onze leden een aantrekkelijk target voor kwaadwillenden. De NRTO zet daarom actief in op preventie en voorlichting onder andere door het delen van DTC-updates (zie Ledenportaal).

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies