Home » Algemeen » NRTO-update: De NRTO is jarig

NRTO-update: De NRTO is jarig

De NRTO is 13 jaar geworden! De vereniging is eind september 2010 voortgekomen uit Paepon dat in 1995 werd opgericht. Dus praten over de 28-jarige NRTO mag en kan ook. Hoewel wellicht niet de meest bijzondere leeftijd, toch aardig om eens kort het verleden, het heden en de toekomst op zo’n moment aan te stippen. Lees hieronder de column van directeur Ciel Stevens.

Van Paepon tot NRTO

Paepon stond voor Platform Aangewezen en Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen in Nederland en werd vooral gezien als de vertegenwoordiger van private aanbieders van overheidserkend onderwijs. In 2010 is de groep aanbieders nadrukkelijk verbreed en veranderde de naam naar NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). Dit paste bij een ontwikkeling waarbij het continu bijscholen en ontwikkelen na de initiële, overheidserkende opleiding een steeds belangrijker punt op de agenda werd in het kader van duurzame inzetbaarheid en langer doorwerken.

Vanaf de start heeft NRTO zich gepositioneerd als lobbyorganisatie en constructieve gesprekspartner voor overheid en werkgevers bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Naast het feit dat de NRTO een bestuurszetel bij de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) kreeg, werd de NRTO al vrij snel betrokken bij adviezen van onder meer de SER (Sociaal-Economische Raad) over post initieel onderwijs.

De NRTO werd lid van werkgeversorganisaties VNO-NCW (Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW)) en AWVN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland) en werkt samen met Platform Toekomst van de Arbeid en de Alliantie Samen Werken voor Werk (samenwerking ABU – Algemene Bond Uitzendondernemingen, Cedris, OVAL en de NRTO). De basis voor een goede lobby.

Het landschap van private aanbieders was na de start van de NRTO versnipperd, er bestonden nog andere organisaties. Door de jaren heen is het merendeel hiervan ook aangesloten/opgegaan in onze organisatie (VTN, VETRON, BVLT, VOI). De NRTO groeide gestaag in aantal leden én in belang.

De notitie ‘Eenheid in Verscheidenheid’ is de basis geweest voor het functioneren van de organisatie tot op de dag van vandaag. De kernpunten hieruit:

  • Eén verbindende missie en lobby-agenda, rekening houdend met de verscheidenheid aan marktgroepen;
  • Voldoende marktaandeel om als representatief te kunnen worden gezien;
  • Kwaliteitscriteria als voorwaarde voor het lidmaatschap, zodat de NRTO gezien wordt als een vereniging met leden die de kwaliteit op orde hebben.

Leden van de NRTO zoals u zijn ondernemers, het is dan ook logisch dat de NRTO veel aandacht besteedt aan onderwerpen die daarbij relevant zijn. De 3M’s waren en zijn daarbij leidend: Markt, Marge en Mededinging. De kerntaken van belangenbehartiging, kwaliteitsverbetering en imagoverbetering, dienstverlening en verenigen zijn inmiddels gemeengoed voor de NRTO.

De blik op de toekomst

Het bestuur en bureau is uiteraard ook aan het vooruitkijken naar de nieuwe Meerjarenstrategie 2024-2028. Want zoveel is duidelijk: we staan aan de vooravond van grote veranderingen. Nederland vergrijst. De economie verandert in hoog tempo door onder meer de klimaattransitie en de opkomst van kunstmatige intelligentie en robotica. We komen in toenemende mate mensen tekort op de arbeidsmarkt. Opleiden en leven lang ontwikkelen zijn daarbij meer dan ooit noodzakelijke stukjes van de puzzel voor deze toekomst. Onze leden en onze sector zijn nodig.

Wat betekent dit inhoudelijk voor de belangenbehartiging van de NRTO? Een Leven Lang Ontwikkelen staat definitief op de agenda en is onderwerp van toekomstige besluitvorming op de Haagse tafels en bij relevante partijen als werkgevers en werknemers. De markt van post initieel onderwijs zal groeien door nieuwe aanbieders. De leden van de NRTO zijn reeds actief op een markt die goed functioneert en bieden deelnemers kwalitatief goede opleidingen op maat. De NRTO zal staan voor een gelijk speelveld en de belangen van de leden behartigen zodat de voorwaarden van aanbieden voor iedereen helder, transparant en eerlijk zijn. 

Op de ledenvergadering van 2 november aanstaande hopen wij met u de meerjarenstrategie met elkaar vast te kunnen stellen; zodat wij ook voor de toekomst onze kerntaken ten volle kunnen waarmaken en zodat we op een volgende verjaardag van onze vereniging weer goed mogen terugkijken op de resultaten.

Hartelijke groet,

Ciel Stevens-Meewis

Directeur NRTO

PS: op de algemene ledenvergadering op 2 november presenteren we ook weer het halfjaarlijks lobbyoverzicht. Mocht u het nog niet eerder hebben gezien: het is een indrukwekkend overzicht van de vele thema’s waar de NRTO zich mee bezig houdt namens de leden!

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies