Home » Algemeen » De NRTO draag bij aan de missie van de Human Capital Agenda ICT: 1 miljoen ICT’ers in 2030 

De NRTO draag bij aan de missie van de Human Capital Agenda ICT: 1 miljoen ICT’ers in 2030 

Eind april kwamen de bij de NRTO aangesloten opleiders in de ICT samen om diverse ontwikkelingen te bespreken. Op de agenda stond o.a. de Human Capital Agenda ICT waarbij het plan is om 1 miljoen ICT’ers te realiseren per 2030. Ambitieus? Zeker! De NRTO-leden leveren graag hun bijdrage! 

 De komende jaren zijn er veel extra ICT-professionals nodig om de digitale transitie van Nederland te kunnen realiseren en om de positie van Nederland als digitale koploper vast te kunnen houden. In samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zet de Human Capital Agenda ICT zich in voor de realisatie van de doelstelling van het Actieplan Groene en Digitale Banen: tegen 2030 streven naar een totaal van 1 miljoen ICT-professionals om de succesvolle digitale transitie van Nederland te bevorderen. Daar dragen de ICT-opleiders aangesloten bij de NRTO graag aan bij, inmiddels dragen ruim 200 partners hun steentje bij. 

Tijdens het afgelopen ledenoverleg was Marjolijn Zwetsloot te gast om te vertellen over hoe zij als regio-aanjager voor de regio Utrecht werkt aan korte én lange termijn oplossingen om voldoende ICT-talent op te leiden, aan te trekken, vast te houden en te enthousiasmeren. Uitgangspunt hierbij is het verbinden van bedrijfsleven overheden en publiek en privaat onderwijs. Keyword is hier wederom: Samenwerking. Daarom zoekt de NRTO actief de verbinding met regio-aanjagers en verbindt ze de opleiders aan hen. Hierbij dragen we bij aan een florerend eco-systeem rondom ICT. 

Aan de slag 

Op 7 mei komen stakeholders bijeen om de actieplannen verder uit te werken. Heb jij ideeën 💡en wil jij bijdragen aan de vormgeving van de acties om in 2030 tot 1 miljoen ICT’ers te komen? Stuur dan een mail naar m.devrij@ptvt.nl 

Save the date:18 juni van 13:00 tot 17:00 in Cupola XS in Haarlem – Digitalisering in de praktijk: Werkende aanpakken van en voor aanjagers van de digitale transitie in Nederland. Steeds meer publiek-private initiatieven ondersteunen MKB’ers in deze opgave of werken aan de oplossingen voor de groeiende vraag naar ICT-professionals in Nederland. Leer wat werkt om het mkb te bereiken en te activeren om met digitalisering aan de slag te gaan. Samen verkennen we hoe we als partijen in het ecosysteem op kunnen trekken, zodat ondernemers stappen vooruit kunnen zetten. 

Heb jij ideeën over hoe dit beter, efficiënter etc. kan? Is er een regio-aanjager die wij moeten spreken/uitnodigen? Neem dan contact op met senior beleidsadviseur Bozèna van Trigt – bozenavantrigt@nrto.nl 

 

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies