Home » Algemeen » 14 juni: Informatiebericht t.b.v. STAP-regeling

14 juni: Informatiebericht t.b.v. STAP-regeling

Wij vragen aandacht voor de Kamerbrief die gistermiddag door de ministers van Sociale Zaken en de minister voor Primair en Voortgezet onderwijs is verzonden. In de Kamerbrief informeren zij over de inzet van het resterende STAP-budget voor 2023 en de invulling van de aangenomen Motie van het lid Van der Lee c.s.. Daarnaast zijn een aantal rapportages over STAP meegezonden.

Afronding STAP budget 2023
Voor de volledige kamerbrief en bijlagen zie rijksoverheid.nl. Wij lichten de belangrijkste onderdelen van de Kamerbrief uit:

  • Het budget voor het juli-tijdvak wordt verlaagd van €32 miljoen naar €20 miljoen.
  • SZW onderzoekt de mogelijkheid om het subsidiabele onderwijsaanbod vanaf het september-tijdvak te beperken tot OCW-erkende opleidingen.
  • SZW verkent of hiernaast ook het toelaten van ander scholingsaanbod dat voldoet aan de genoemde criteria, zoals NLQF-ingeschaalde kwalificaties.

Bovenstaande zaken zijn ook gecommuniceerd via de nieuwsbrief van DUO/SZW die gisteren verzonden is.

Wijzigingsregeling per 28 april (zie Staatscourant)
Op 28 april is een wijzigingsregeling gepubliceerd (en een heruitgave op 9 mei) in verband met de subsidiëring van meerjarige scholing en het toevoegen van een lijst met niet-subsidiabele scholing.

Meerjarige scholing
De subsidieregeling STAP-budget sloot tot op heden niet aan op meerjarig (overheidserkend) onderwijs. Per 3 juli 2023 worden wijzigingen in de uitvoering doorgevoerd om meerjarig overheidserkend onderwijs beter te faciliteren. Hierdoor wordt het voor deelnemers mogelijk om pér opleidingsjaar van een meerjarige opleiding het STAP-budget aan te vragen. Om u van meer informatie te voorzien organiseert DUO een bijeenkomst. Alle overheidserkende aanbieders hebben van DUO een uitnodiging ontvangen voor de bijeenkomst.

Tot slot
Wij spannen ons in om uw belangen te behartigen in lijn met onze eerdere uitingen en u van actuele informatie te voorzien. Heeft u tussentijds vragen, input of een reactie, weet ons te vinden, dat stellen wij op prijs. Uiteraard houden wij u over alle ontwikkelingen op de hoogte.

Beleidsmedewerker STAP-regeling: Maarten Heinemann – stap@nrto.nl

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies