Home » Algemeen » IkBlijfLeren stopt, het Leeroverzicht gaat verder

IkBlijfLeren stopt, het Leeroverzicht gaat verder

De NRTO stelt zichzelf als doel om het belang van de branche voorop te stellen en de ‘koek’ voor het privaatonderwijs te vergroten. Zo initieerde de NRTO de website ikblijfleren.nl als dienst voor de leden, zolang het aan een (publiek) alternatief ontbrak. Leden kregen de mogelijkheid zich te presenteren op het platform en hadden de keuze om deel te nemen. In oktober 2022 is het Leeroverzicht.nl gepubliceerd (een samenwerking met o.a. de NRTO), inmiddels biedt het Leeroverzicht een voldoende alternatief. Ook wordt het Leeroverzicht doorontwikkeld in samenwerking met de NRTO. De NRTO stopt daarom per 1 januari 2024 met ikblijfleren.nl.  

 Leeroverzicht.nl 

  • onafhankelijke en zo volledig mogelijke informatie over het totale opleidingsaanbod 
  • gegevens over meer dan 90.000 trainingen, cursussen, praktijkleren en diploma-opleidingen 
  • een uniek en actueel overzicht van alle 300 landelijke en regionale subsidies en andere financieringsmogelijkheden voor opleidingen 
  • een initiatief van de Rijksoverheid, sociale partners en onderwijskoepels 
  • dé onafhankelijke, nationale zoeksite voor opleidingen en financiële regelingen. 

 
Uw opleidingsaanbod publiceren op het Leeroverzicht.nl 

Leeroverzicht.nl gebruikt o.a. EDU-DEX en RIO als bron. RIO staat voor Registratie Instellingen en Opleidingen en is in beheer van DUO. Als NRTO-lid kan het opleidingsaanbod handmatig geregistreerd worden in RIO of via EDU-DEX leveren aan RIO. 

RIO 

In Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) kunnen opleiders hun onderwijsaanbod registeren. In de RIO-kennisbank wordt voorzien in handleidingen voor het registeren van dit aanbod. Is dit de eerste keer? Zie dan ook de handleidingen. DUO heeft in samenwerking met Leeroverzicht.nl in kaart gebracht welke RIO gegevens zij gebruiken en op welke manier deze gegevens gebruikt worden. Zie ook het bestand: Gebruik van RIO-gegevens door Leeroverzicht 

EDU-DEX 

EDU-DEX is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. EDU-DEX is door opleiders opgezet als collectieve, kosteloze service aan de klant, de afnemer. De voordelen: minder kosten, minder tijd voor het opzetten van 1-op-1 koppelingen, minder foutgevoelig, en elke 24 uur up-to-date. Zie oplossingen voor opleiders voor meer informatie. De kosten voor deelname aan dit systeem zijn per opleider € 800 per jaar. Opleiders die alléén op de website Leeroverzicht.nl en RIO willen staan, betalen per jaar € 450. Naast de jaarlijkse kosten, betalen alle nieuw aangesloten opleiders eenmalige aansluitkosten van € 500. Gebruik de checklist van EDU-DEX om uit te rekenen hoeveel geld en tijd bespaart wordt middels een eenvoudig rekenvoorbeeld.  

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met Maarten Heinemann – Schaap: maartenheinemann@nrto.nl 

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies