Home » Algemeen » 15 nov – Online informatiebijeenkomst Ontwikkelpad Kinderopvang

15 nov – Online informatiebijeenkomst Ontwikkelpad Kinderopvang

Graag nodigt de NRTO haar leden uit voor een online informatiebijeenkomst over ‘het Ontwikkelpad Kinderopvang’ op 15 november tussen 10 en 11 uur.  Aanmelden via dit e-mailadres info@nrto.nl

Het Ontwikkelpad wordt per 1 november gelanceerd door de Brancheorganisaties Kinderopvang en Maatschappelijke Kinderopvang (BK en BMK) samen met de ministeries van SZW en OCW. In het Ontwikkelpad en de door de NRTO georganiseerde bijeenkomst draait het om de instroom en doorstroom van de Groepshulp in de kinderopvang. Dit is een bestaande functie in het functiehuis van de CAO-kinderopvang, die kansrijk is voor instroom van mensen die nu nog geen werk hebben en nog niet beschikken over passende opleiding.

De bijeenkomst is bedoeld voor:

  • Opleiders met een OCW-erkenning voor hetzij assistent dienstverlening op niveau 1, hetzij helpende zorg en welzijn op niveau 2, hetzij pedagogisch medewerker kinderopvang op niveau 3
  • Brancheopleiders voor de kinderopvang
  • Opleiders gespecialiseerd in taal en inburgering i.v.m. de taaleis 3F onderdeel van de pedagogisch medewerker kinderopvang op niveau 3.

Tijdens de online bijeenkomst informeren we u over hoe u kan inspelen op het Ontwikkelpad, de uitrol in de arbeidsmarktregio’s, werkgevers/ uitzendorganisaties en willen we u uitnodigen om tot kansrijke coalities te komen t.a.v. de verschillende onderdelen van het Ontwikkelpad. Ook gaan we nader in op de bijbehorende materialen en communicatietoolkit die bij het Ontwikkelpad horen, evenals een vooraankondiging van de subsidieregeling vanuit SZW.

Van harte welkom! Voor vragen/opmerkingen: Bozena van Trigt – bozenavantrigt@nrto.nl

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies