Home » Algemeen » 2 juni: Informatiebericht t.b.v. STAP-regeling

2 juni: Informatiebericht t.b.v. STAP-regeling

In de voorjaarsnota heeft het kabinet aangekondigd om het STAP-budget te beëindigen per 2024, dit had ook gevolgen voor de geplande aanvraagperiodes van 2023 doordat onduidelijkheid werd gecreëerd over óf het gevolgen zou hebben. Inmiddels kunnen wij delen dat op maandag 3 juli 2023 om 10.00 uur het STAP-budget weer is aan te vragen. Zodra er meer nieuws is over de komende aanvraagperiodes in 2023, vindt u dit op de website: www.stapvooropleiders.nl

Debat over het pakket maatregelen voor de hervorming van de arbeidsmarkt
In het plenaire debat over het pakket maatregelen voor de hervorming van de arbeidsmarkt zijn enkele moties ingediend die ook de STAP-regeling raken. Te weten: (1) Motie van de leden Den Haan en Romke de Jong en (2) Motie van het lid Van der Lee c.s.. De stemming over deze moties volgt komende dinsdag.

Rondetafelgesprek Tweede Kamer
Op 25 mei nam de NRTO deel aan het rondetafelgesprek met de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U kunt het overleg hier terugkijken. Ter voorbereiding heeft de NRTO voorzien in een positie bepaling die is terug te lezen in onze schriftelijke inbreng. Onze boodschap: Laten we de STAP regeling en de infrastructuur alsnog in aangepaste vorm behouden en daarmee een opmaat zijn voor een toekomstig systeem van leerrechten voor korte en meerjarige opleidingen.

Tot slot
Wij spannen ons in om uw belangen te behartigen en u van actuele informatie te voorzien. Heeft u tussentijds vragen, input of een reactie, weet ons te vinden, dat stellen wij op prijs. Uiteraard houden wij u over alle ontwikkelingen op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Ciel Stevens

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies