Home » Algemeen » Nu officieel: Subsidieregeling praktijkleren verlengd

Nu officieel: Subsidieregeling praktijkleren verlengd

Op Prinsjesdag 2023 zagen we het al aankomen, maar nu is het officieel: de Subsidieregeling praktijkleren wordt verlengd. De nieuwe regeling is in de Staatscourant gepubliceerd en geldt voor de periode 2024-2029.

Het doel van de regeling is het komen tot beter opgeleid personeel dat beter is voorbereid op de arbeidsmarkt. De regeling richt zich op kwetsbare groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt, studenten die een opleiding volgen die opleidt voor een kraptesector en op wetenschappelijk personeel.

Wat is er veranderd?

De nieuwe regeling lijkt sterk op de huidige regeling en bevat geen fundamentele wijzigingen. De belangrijkste wijziging is dat studenten waarvoor subsidie wordt aangevraagd ingeschreven moeten zijn in het Register Onderwijs Deelnemers (ROD); de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de onderwijsinstellingen.

De voorwaarden voor het mbo om voor de subsidie in aanmerking te komen zijn te vinden op de website van de RVO. De subsidieregeling geldt uitsluitend voor BBL-studenten. Voor de derde leerweg geldt een andere subsidieregeling.

Bij vragen neem contact op met Marleen Bijsterbosch via marikahorikx@nrto.nl (het emailadres voor alle mbo-zaken).

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies