Home » Algemeen » In hoeverre stimuleren en faciliteren werkgevers scholing van hun werknemers?

In hoeverre stimuleren en faciliteren werkgevers scholing van hun werknemers?

Werkgevers faciliteren werk gerelateerde scholing niet altijd, werknemers moeten daardoor soms een beroep doen op hun vrije tijd. Dat stelt het rapport Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers – editie 4  van het Sociaal en Cultureel Planbureau (hierna, SCP). Een op de zes werkgevers vindt dat werk gerelateerde opleidingen en cursussen zo veel mogelijk buiten werktijd moeten worden gevolgd. Dergelijke opvattingen kunnen ertoe leiden dat werknemers minder cursussen of trainingen volgen.

Grote verschillen tussen organisaties

Een op de drie werkgevers vindt dat werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor volgen van benodigde opleidingen en cursussen. Dat blijkt uit het onderzoek van de SCP. Een op de vijf kleine organisaties – minder dan 20 werknemers – vindt dat werkgerelateerde opleidingen en cursussen zoveel mogelijk buiten werktijd gevolgd moeten worden. Een op de tien grote organisaties – meer dan 100 werknemers – deelt deze opvatting. Het verschil in opvatting is terug te zien in het gevoerde beleid. Kleine organisaties bieden in vergelijking met grote organisaties medewerkers minder vaak ontwikkelplannen en opleidingsbudgetten aan. Daarbij worden opleidingsbudgetten meestal aan alle werknemers geboden, terwijl ontwikkelplannen het vaakst slechts voor enkele werknemers worden gemaakt.

Veel mogelijkheden voor deelnemers

Werknemers kunnen bij 90% van de werkgevers werkgerelateerde opleidingen of cursussen volgen. Van de werkgevers die aangaven dat werknemers weleens opleidingen of cursussen volgen, gaf vervolgens ook 90% aan ten minste een keer per jaar met werknemers te bespreken wat voor opleiding of cursus zij gaan doen. Het aandeel werknemers daadwerkelijk scholing gaat volgen ligt lager. Bij twee derde van de organisaties is daadwerkelijke een cursus of opleiding gevolgd. Bij deze organisaties gaat het om gemiddeld 52% van de werknemers.

Covid-19 effect

Het SCP kijkt ook naar de ontwikkeling door de jaren heen, dan blijkt dat er van 2007 tot en met 2019 sprake was van een gestage groei van het aantal organisaties waar werknemers deelnamen aan een cursus of opleiding. In 2019 was dit aandeel met 81,5% het hoogst sinds de start van de meting. Hierbij neemt het SCP sinds 2021 een trendbreuk waar, met een fors lager percentage van 68,8%. Deze daling wordt in alle sectoren gesignaleerd, al is deze relatief klein in de zorg, het onderwijs en bij de overheid. Dit hangt nauw samen met de coronapandemie bleek eerder uit de Monitor Leercultuur (SER & TNO – december 2022).

Context

Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een interdepartementaal, wetenschappelijk instituut, dat (on)gevraagd sociaalwetenschappelijk onderzoek verricht. De digitale publicatie Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers – editie 4 beschrijft de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vanuit het perspectief van werkgevers. Deze publicatie geeft inzicht in hun opvattingen en de manier waarop zij hun organisatiebeleid vormgeven. Eén van de hoofstukken is gericht op de vraag: In hoeverre stimuleren en faciliteren werkgevers scholing van hun werknemers?

Hierover in gesprek met de NRTO? Dat kan met beleidsmedewerker Maarten Heinemann – maartenheinemann@nrto.nl

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies