Home » Algemeen » HCA ICT presenteert koersdocument voor digitale transformatie 

HCA ICT presenteert koersdocument voor digitale transformatie 

De Human Capital Agenda ICT (HCA ICT) bundelt de krachten van NRTO-opleiders, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheid in het aanpakken van de groeiende vraag naar ICT-professionals in Nederland. Ze willen zorgen voor een succesvolle digitale transitie in Nederland en hebben als missie om te zorgen voor 1 miljoen geschoolde ICT-professionals in 2030 om deze transitie te kunnen realiseren. HCA ICT onthulde gisteren haar koersdocument tijdens het event Digitalisering in de praktijk, senior beleidsadviseur Bozèna van Trigt was hierbij aanwezig. 

In Cupola XS te Haarlem werden de visie en concrete acties gepresenteerd, waaraan meer dan 110 partijen hebben bijgedragen (waaronder NRTO-opleiders Codam Coding College, Startel en Hogeschool Novi). Alle Nederlandse provincies hebben, onder leiding van de HCA ICT regioaanjagers, plannen uitgewerkt die zijn opgenomen in het landelijke uitvoeringsplan. 

Met dit plan werken ze samen aan: 

  • Een landelijk netwerk waar bij NRTO-opleiders, onderwijsinstellingen en werkgevers (zowel publiek als privaat) samenwerken. Zodat ze kunnen inspelen op de veranderende vraag naar ICT-professionals. Ze willen hiermee zorgen dat iedereen weet wat ICT-beroepen inhouden, wil werken in ICT en de kans krijgt om dit te doen én te blijven doen. 
  • Landelijke coördinatie die, samen met belangrijke landelijke en regionale stakeholders, sturing geeft aan cruciale acties. Denk aan skills & talentgericht werven, een diverse en inclusieve ICT-arbeidsmarkt en de nieuwste digitale sleuteltechnologieën. 

Lees hier het nieuwsartikel over het koersdocument en het volledige koersdocument. In de komende periode worden de plannen verder uitgewerkt, zowel landelijk als regionaal. In oktober zal het uitvoeringsplan definitief zijn en worden de eerste stappen gezet. 

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies