Home » Algemeen » Terugblik Algemene Ledenvergadering NRTO

Terugblik Algemene Ledenvergadering NRTO

Donderdag 02 november was het tijd voor de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering van de NRTO. Ondanks het feit dat diezelfde dag storm Ciarán over Nederland raasde, wisten de aangemelde leden veilig op locatie te komen.

Ditmaal waren wij te gast bij IVA Business School. Zij beschikken over een prachtige campus, een tot de verbeelding sprekende cultuur, interessante opleidingen (in ondernemerschap, op automotive en nautisch gebied) voor jongeren en professionals (in welgeklede outfits). Op de locatie zelf waren tot de verbeelding sprekende ruimtes zoals de Teslazaal en de Spyker zaal met daarin motorblokken (van boten) en bijzondere voertuigen (elektrisch, racewagen etc). We werden vriendelijk onthaald door algemeen directeur Joan Janssens en verzorgd door zijn team, waarvoor veel dank!

Voor de studenten was het tentamentijd maar ook voor onze leden viel er genoeg door te nemen en bespreken. Nicole Eggermont (IMK Opleidingen) en Alice Bavinck (Eikk Onderwijsgroep) zijn benoemd in het bestuur, Harald Kruithof (Language Partners) trad definitief toe en Camiel Gielkens (Schouten & Nelissen) tekende een bestuursperiode bij. Het bestuur is daarmee weer op volle kracht met een extra bestuurslid. Hartelijk dank aan Lodewijk van Ommeren (Bureau Zuidema) die bijna 9 jaar in het NRTO-bestuur zat! De afgelopen periode had hij het NRTO-Keurmerk en Training & Development onder zijn hoede. Versterking in het bestuur is geen sinecure want de plannen voor komende jaren zijn ambitieus. De meerjarenstrategie 2024 – 2028, de begroting 2024 en een aantal lobbydossiers waren daarom voer voor een goede gedachtewisseling waarbij de leden hun aandachtspunten bij het bestuur aangaven. Hierover volgt later meer!

Na het formele gedeelte van de ALV was het woord aan Jantien Hadders, teamleider Leven Lang Ontwikkelen van het ministerie van Onderwijs waarbij o.a. gesproken werd over het belang van leven lang ontwikkelen, ondernemerschap en de impact van de verkiezingen op lopende zaken. Ontzettend fijn dat Jantien hierbij aanwezig kon zijn, dank hiervoor!

Daarna stond een ander prikkelend onderwerp op de agenda: Leerrechten. De NRTO heeft als aanvulling op het eerder verschenen rapport Leerrechten onderzoeksbureau SEO gevraagd verder te onderzoeken hoe we concreet tot een praktische invulling van Leerrechten kunnen komen. De voorlopige stand van zaken werden gepresenteerd door Bas Ter Weel. Op een later moment pakken wij dit verder op met u zodat we een duidelijke visie hebben als branchevereniging hierop.

De ALV werd afgesloten met een feestelijk moment waarbij voorzitter Niek Jan van Kesteren op een knop drukte en daarmee het nieuwe NRTO Ledenportaal lanceerde! Een belangrijk moment in de digitalisering van onze branchevereniging onder leiding van collega Marjolein Schaap. NRTO-leden hebben afgelopen maandag hun activatielink ontvangen (let op: 7 dagen geldig) waarna zij toegang krijgen tot deze omgeving.

Even na 17 uur werd de ALV gesloten en volgde een goed verzorgde borrel. We kijken terug op een vruchtbaar samenzijn waarmee we de komende tijd weer verder kunnen aan het bouwen van een sterk NRTO. Ciel Stevens, directeur NRTO: “Na de verkiezingen wordt duidelijk hoe de toekomstige politieke wind gaat waaien en hoe processen komende tijd gaan lopen. Als branchevereniging houden wij deze ontwikkelingen uiteraard scherp in de gaten en participeren aan diverse tafels om de belangen van onze leden te vertegenwoordigen. De uitdagingen op de arbeidsmarkt en het onderwijs nemen alleen maar toe en onze NRTO-leden bieden oplossingen. Wij gaan onverminderd door met onze belangenbehartiging en kijken komende maanden met extra aandacht naar het ondernemersklimaat, een betrouwbare overheid en een Leven Lang Ontwikkelen.”

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies