Home » Algemeen » Terugblik NRTO Algemene Ledenvergadering

Terugblik NRTO Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 11 mei kwamen de leden van de NRTO samen voor de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Ditmaal vond de bijeenkomst plaats in de Malietoren bij VNO-NCW. Naast de formele onderdelen en pitches van een aantal nieuwe leden stond op de agenda: inspiratie vanuit o.a. minister Dennis Wiersma, de herbenoeming van voorzitter Niek Jan van Kesteren, input vanuit de leden over actuele kwesties en de presentatie van de tussentijdse resultaten van de SEO Marktmonitor 2023.

Het openingswoord was aan voorzitter Niek Jan van Kesteren, met een bijzonder warm welkom voor de nieuwe leden. De algemene ledenvergadering is een mooie gelegenheid om beter kennis te maken met nieuwe leden en een weerzien met reeds bekende leden. Traditiegetrouw bieden wij een aantal nieuwe leden een podium om zichzelf voor te stellen aan de aanwezige leden. Ditmaal is het de beurt aan:

  • ExPlain – Jobke van den Berg
  • IPC Groen & Ruimte – Peter Brink
  • Ovidius werk – Sharon Peters
  • Ponsioen Opleiding & Advies BV – Ewoud Ponsioen
  • Vaarplezier – Arjen Bergijk 

Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) Dennis Wiersma spreekt hierna de aanwezigen toe via een videoboodschap. De oproep van de minister sluit naadloos aan op de missie van de NRTO: Het beste uit mensen (jong en volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te realiseren. Als NRTO gaan wij graag binnenkort het gesprek met hem aan, er valt genoeg te bespreken.

Actuele ontwikkelingen

Het bestuur en directeur lichten de actualiteiten toe en voeren het gesprek met de aanwezigen. Eén onderwerp voert de boventoon: de maatschappelijke uitdaging om Leven Lang Ontwikkelen in Nederland te stimuleren. De inwerkingtreding van de STAP-regeling heeft verregaande consequenties gehad voor de opleidersbranche. Het afschaffen van de regeling doet niet alleen alle investeringen en inspanningen teniet, het schaadt in het bijzonder de deelnemer die nu geen alternatief meer heeft, tevens past de afschaffing ook niet met de maatschappelijke transities. Leden uiten hun zorgen over het inconsistente overheidsbeleid en vragen hier ook bij NRTO aandacht voor.

SEO onderzoek Marktmonitor 2023

Voor inzicht over de marktontwikkeling in onze branche is door wetenschappelijk onderzoeksinstituut SEO Economisch Onderzoek een onderzoek uitgezet. Dit onderzoek is nog lopend en de aanwezige leden krijgen een sneak preview van de voorlopige binnengekomen resultaten. De Marktmonitor wordt elke 2 jaar uitgevoerd onder leden van de NRTO waarbij leden een uitnodiging hebben ontvangen om hieraan bij te dragen. Aanwezig voor een presentatie en toelichting op dit rapport is Nard Koeman, zodra het onderzoek afgerond is zal dit online gezet worden.

De Algemene Ledenvergadering werd afgesloten met een netwerkborrel. Wij danken alle aanwezigen voor hun komst en bijdrage aan het gesprek!

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies