Home » Algemeen » NSE – Nationale Studenten Enquête 2023: Tevredenheid niet bekostigd onderwijs nog onverminderd hoog, in het algemeen een dalende trend zichtbaar

NSE – Nationale Studenten Enquête 2023: Tevredenheid niet bekostigd onderwijs nog onverminderd hoog, in het algemeen een dalende trend zichtbaar

Uit de uitslag van de Nationale Studenten Enquête (NSE) blijkt ook dit jaar weer een hoge tevredenheid onder studenten van niet-bekostigde instellingen. Uit de NSE blijkt dat 79% van de studenten tevreden is over de sfeer van de opleiding.

Wat gaat er goed?
Van de hbo-studenten geeft 70% (in 2022 was dit 71,5%) aan tevreden of zeer tevreden te zijn over hun studie in het algemeen, bij het wo is dit 79,3% en daarmee een stijging ten opzichte van 2022: 78,6%. Bij het bekostigde onderwijs zijn dit respectievelijk 66,7% (hbo) en 80,5% (wo). Ciel Stevens (directeur NRTO): ‘De private opleiders laten wederom zien dat zij hoog scoren op kwaliteit en tevredenheid. Zij weten dus goed de verwachtingen van studenten waar te maken. Dit zijn resultaten waar we trots op zijn.’

Wat valt verder op?

De ervaringen van de studenten van de niet-bekostigde instellingen waren in 2023 in grote lijnen minder goed dan in 2022. https://www.studiekeuze123.nl/nse-instellingen/nationale-studenten-enquete-2022-resultaten-gepubliceerd

De hoogste stijger is de aansluiting met de praktijk: van een gemiddelde 3,9 naar een 3.95 (op een schaal van 5). In het hbo geeft 74% (in 2022) aan tevreden te zijn hierover, bij het wo is dit 79,6%. Voor het wo geldt een kleine daling van 80,7% in 2022 naar 79,6% in 2023.

De grootste daling is te zien bij het onderdeel studiebegeleiding, deze beoordeling zakt van een 3,86 (2022) naar een 3,65. In het hbo is een daling te zien van 71,7% in 2022 naar 62% in 2023. Gekeken naar het wo dan is de daling minder groot: 69,2% is tevreden in 2022, in 2023 is dit 65,3%.

De Nationale Studenten Enquête.

Jaarlijks worden bijna alle studenten in het Nederlandse hoger onderwijs uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding en hogeschool of universiteit. Deze tevredenheidsenquête wordt door Studiekeuze 123 gebruikt om studenten opleidingen te laten vergelijken en daarmee hulp te bieden bij de studiekeuze. Ook kunnen instellingen zelf de data van de NSE gebruiken om het onderwijs te verbeteren. Studiekeuze123 is sinds 2009 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête. De stichting is opgericht op initiatief van het ministerie van OCW, studenten en hoger onderwijsinstellingen.

Bekijk hier het NSE Dashboard: www.studiekeuze123.nl/nse/dashboard

Vraag hier het NSE Benchmarkbestand op: https://www.studiekeuze123.nl/contact

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies