Home » Algemeen » Korte NRTO-reactie op hoofdlijnenakkoord: Leven Lang Ontwikkelen – wij gaan door!

Korte NRTO-reactie op hoofdlijnenakkoord: Leven Lang Ontwikkelen – wij gaan door!

Gisteren is het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB gepresenteerd. Met de woorden ‘hoop, lef en trots’ hebben deze partijen op hoofdlijnen hun plannen kenbaar gemaakt. Zoals verwacht hebben de thema’s die bij de verkiezingen de boventoon hebben gevoerd een prominente plek hierin: migratie, bestaanszekerheid, veiligheid en landbouw. Oog voor de ondernemers hebben zij ook: o.a. verbetering vestigingsklimaat via terugdraaien van: afschaffen inkoopfaciliteit eigen aandelen in de dividendbelasting, de MKB-vrijstellingsverlaging en aanscherping renteaftrekbeperking). Minder aandacht is er voor de uitdagingen van de arbeidsmarkt en het noodzakelijke leven lang ontwikkelen. Terwijl dit hard nodig is in Nederland om de maatschappelijke transities en arbeidsmarkttekorten aan te kunnen. Mensen moeten in staat blijven zich duurzaam inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt.

 

Een kort overzicht van enkele punten die onze sector betreffen of van invloed zijn:

  • Zekerheid op de arbeidsmarkt wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld voor echte zelfstandigen (zzp’ers) in het zelfstandigenbeleid; wetsbehandeling Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden wordt voortgezet;
  • Herstelplan Kwaliteit Onderwijs: in het basisonderwijs is er met het oog op de vervolgopleidingen aandacht voor zowel het praktisch onderwijs, onder meer het mbo, als het theoretisch onderwijs. In het mbo wordt bovendien meer aandacht gegeven aan de aansluiting op de arbeidsmarkt plus aandacht voor passend onderwijs
  • Burgerschapsopdracht wordt aangescherpt om radicalisering te voorkomen in funderend onderwijs en mbo
  • Bekostiging hoger onderwijs wordt capaciteitsbekostiging om krimpende studentenaantallen opleidingen in de lucht te houden in regio’s of relevant voor arbeidsmarkt (maar ook bezuinigingen in het hoger onderwijs)
  • Bevorderen van Nederlandse taalvaardigheid wordt kerntaak in het hoger onderwijs
  • Het Nationaal Groeifonds zal worden uitgefaseerd. De afspraken die in ronde 1 tot en met 3 zijn gemaakt worden nagekomen. De beslissingen in rondes 4 en 5 zullen echter te komen vervallen. (6,8 miljard Euro)
  • Inburgering: moet kennis omvatten over holocaust en de slachtoffers hiervan en de taaleis voor naturalisatie wordt in beginsel voor iedereen verhoogd naar B1 niveau
  • Werkgevers van arbeidsmigranten worden verantwoordelijk voor het leren van de Nederlandse taal door deze werknemers.

 

De uitwerkingen ontbreken uiteraard nog op dit moment. We gaan als NRTO aan de slag met de relevante onderwerpen die voor onze opleiders relevant zijn. Zoals gezegd ‘leven lang ontwikkelen’ komt niet voor in het akkoord, terwijl de maatschappelijke uitdagingen er zijn. Met een omzet jaarlijks van ruim 4 miljard Euro en de scholing van 2,4 miljoen volwassenen is leven lang ontwikkelen een private markt van stevige substantie en wordt ongetwijfeld blijvend gevonden door werkgevers, werknemers en werkzoekenden.

 

Moedig voorwaarts!

Ciel Stevens

Directeur NRTO

 

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies