Home » Algemeen » Publiek-private samenwerking leidt tot effectieve aanpak tekort laadpaalspecialisten 

Publiek-private samenwerking leidt tot effectieve aanpak tekort laadpaalspecialisten 

De Nederlandse laadinfrastructuur staat onder druk. Het tekort aan laadpaalinstallateurs en -monteurs is enorm en belemmert de duurzaamheidsambities van de regering om elektrisch rijden te stimuleren. Op initiatief van Connectr – Energy innovation, ElaadNL en Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) is daarom een publiek-privaat samenwerkingsverband (PPS) gestart onder de naam Plug in & Play. Binnen dit project, waarin de samenwerking is opgezocht met verschillende publieke en private organisaties, worden mensen met een mbo-, hbo- of wo- achtergrond praktijkgericht opgeleid en warm gemaakt voor een overstap naar de laadinfra-sector. Ook de provincie Gelderland heeft zich verbonden aan het project. Project Plug in & Play is hiermee een schoolvoorbeeld van effectieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, bekostigd- en privaat onderwijs. Donderdag 23 november was het werkbezoek waarbij o.a. vertegenwoordigers van de Leerwerkloketten Foodvalley en Midden Gelderland aanwezig waren en de pers. 

Zesdaagse bootcamp 

Het project Plug in & Play is nu een jaar aan de gang en heeft al direct geleid tot concreet succes. Daarvoor is de samenwerking gezocht met technisch opleider ROVC en de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Zo starten deze maand zes glasvezelmonteurs en vijf zonnepaneelleggers van het bedrijf SamenStromen uit Apeldoorn met een zesdaagse bootcamp om zich om te scholen. Na deze zes dagen gaan ze twee maanden begeleid het werkveld in om praktijkervaring op te doen. Na nog eens vier korte cursusdagen zijn de glasvezelmonteurs gecertificeerd om aan de slag te kunnen als laadpaalmonteur. 

Cruciale rol voor privaat onderwijs 

Bozèna van Trigt, beleidsadviseur bij NRTO is enthousiast over de eerste successen van Plug in & Play: “Het is belangrijk dat ook het private onderwijs serieus wordt genomen in dit soort samenwerkingsverbanden, zij blijven vaak onzichtbaar. Het laat zien dat de flexibiliteit en kwaliteit van instellingen als ROVC ten goede komt aan de snelheid en effectiviteit. Ik hoop dat veel publieke en private organisaties iets kunnen leren van de successen en dat het ter inspiratie dient voor meer samenwerking!”  

Zij-instromers enthousiast voor laadinfra 

“Nederland moet zo snel mogelijk aan de laadpaal, dat staat buiten kijf. Het tekort aan professionals is in deze sector echter een groot obstakel”, vertelt Maud van Helvoirt, projectleider van Plug in en Play en werkzaam bij ElaadNL. “Met deze samenwerking is snel iets in de markt gezet waar écht behoefte aan is. Geen beleid of planmakerij, maar een effectieve oplossing. Het is mooi om te zien dat we met deze regionale aanpak mensen enthousiast krijgen voor de laadpaalsector. En hoe meer handen hoe beter, want er moeten in Nederland dagelijks zo’n 1.500 laadpalen bijkomen om de duurzaamheidsambities waar te maken.” 

Kortstondig onderwijs gericht op vaardigheden 

Nico van Leeuwen, werkzaam bij ROVC en een van de initiatiefnemers van Plug in & Play: “We strijden al jaren tegen het tekort aan technici. Ook in de laadpaalsector is deze enorm. En dat is niet alleen jammer voor bedrijven en consumenten, maar staat ook nog eens de energietransitie is in de weg. Deze samenwerking laat zien dat wij met kortstondig en kwalitatief onderwijs een heel groot probleem snel en effectief kunnen oplossen. We zijn trots op het feit dat we binnen een half jaar een mooi onderwijsprogramma hebben samengesteld waarbij we ons richten op praktische vaardigheden. Op deze manier dragen we een steentje bij aan een urgente en maatschappelijke uitdaging.” 

De samenwerkingspartners 

  • ROVCROVC is marktleider op het gebied van trainingen en opleidingen voor technisch Nederland. Jaarlijks volgen meer dan 18.000 mensen een praktijkgerichte opleiding bij ROVC met als doel efficiënter, daadkrachtiger en competenter te functioneren. ROVC adviseert en ondersteunt daarnaast honderden organisaties bij het realiseren en implementeren van een effectief opleidingsbeleid. Betrokkenheid bij uw markt, organisatie en medewerkers staat in onze werkwijze centraal.  
  • Connectr – Energy innovation. De wereld staat voor een enorme verduurzamingsopgave. Om als Nederland ons te houden aan internationale klimaatafspraken, moeten alle zeilen worden bijgezet. Dat geldt ook op regionaal niveau: voor een klimaatneutraal Gelderland in 2050, is nú versnelling nodig. Connectr zorgt daarvoor, met een focus op elektrische energietechniek, elektrochemische energieopslag en duurzame aandrijfsystemen. Innovaties worden vanuit Connectr direct getest, gedemonstreerd en in de praktijk gebracht, om van daaruit te groeien. Door impact te realiseren op zowel de energietransitie als de (regionale) economie, en door human capital aan techniek te verbinden, zorgen we voor bestendige oplossingen. 
  • ElaadNL – Kennis- en innovatiecentrum ElaadNL onderzoekt en test de mogelijkheden voor Smart Charging: elektrische voertuigen slim en duurzaam opladen. 
  • SEECE – Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) is een structureel samenwerkingsverband vanuit de HAN University of Applied Sciences met energie-gerelateerde bedrijven en instellingen. In deze publiek-private samenwerking zijn ondernemingen, onderwijs, onderzoek en overheden verenigd vertegenwoordigd en werken zij samen aan een betrouwbare, betaalbare elektriciteitsvoorziening voor een duurzame wereld. SEECE jaagt noodzakelijke innovatie aan en zorgt voor voldoende arbeidscapaciteit. 
  • NRTO – De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Ook exameninstituten, EVC-aanbieders en ontwikkelaars van (online) materiaal zijn lid van de NRTO. De NRTO telt ruim 900 leden.  
  • SamenStromen – Wij streven we ernaar de wereld een stuk(je) beter te maken. We leveren daarom niet alleen zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en thuisbatterijen, maar creëren een win-winsituatie voor iedereen die bij Samenstromen betrokken is: onze klanten, onze installatiebedrijven, onze leveranciers, onze medemens én de aarde. 

Vragen/opmerkingen? Neem dan contact op met Bozèna van Trigt via bozenavantrigt@nrto.nl 

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies