Home » Algemeen » De NRTO reactie op Prinsjesdag 2023

De NRTO reactie op Prinsjesdag 2023

Vorige week is onderstaande bericht naar onze leden verstuurd. Mocht u deze als lid niet ontvangen hebben, neem dan contact op met info@nrto.nl

De derde dinsdag van september, Prinsjesdag, is dit jaar bijzonder te noemen omdat de begrotingen redelijk beleidsarm zijn. Op woensdag 22 november gaan we namelijk weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen en afgelopen dagen konden we al diverse (concept)verkiezingsprogramma’s beschouwen. Het land draait echter door en na het vaststellen van controversiële onderwerpen is er nu meer bekend over de plannen die per 1 januari 2024 in gang worden gezet. Zoals ieder jaar zetten we de meest relevante zaken voor onze leden uit de Prinsjesdagdocumenten (Miljoenennota, Rijksbegroting en Belastingplan) op een rij. Ditmaal zijn deze onderverdeeld in de thema’s: Een Leven Lang Ontwikkelen, Middelbaar beroepsonderwijs, Hoger onderwijs en Financiële regelingen. U download het document hier.

Met veel belangstelling volgen wij de verdere bespreking van deze punten, evenals de concrete uitwerking. De Troonrede uitgesproken door de Koning is terug te lezen/zien en VNO-NCW/MKB-Nederland heeft haar jaarlijkse overzicht met analyse online gezet. U leest daar wat deze plannen betekenen voor u als ondernemer.

Wat zeggen de plannen over onderwijs en opleiding?
Het demissionaire kabinet laat – zoals te verwachten – de keuzes voor het te voeren begrotingsbeleid en de te formuleren keuzes aan een nieuw kabinet. Hierover is weinig nieuws, we lichten enkele zaken uit:   Het ministerie is voornemen om te starten met een (ambtelijke) verkenning gericht op de langere termijn, waarin verschillende varianten worden uitgewerkt, waaronder leerrechten. Een deel van de middelen voor het STAP-budget voor 2023 wordt ingezet voor een verhoging van de SLIM-regeling vanaf 2024 tot en met 2027. Aan de SLIM-subsidie wordt een tijdelijke voorziening voor individuele scholing toegevoegd. De subsidieregeling praktijkleren zal tijdelijk toenemen (tot en met 2026), om de daling in het subsidiebedrag per leerplaats – als gevolg van overvraging door het groeiende aantal bbl-studenten – te beperken. Een uitgebreider overzicht van de maatregelen voor onderwijs vindt u via deze link.

Kortom, er zijn veel aandachtspunten waar wij als NRTO vinger aan de pols gaan houden en waarbij we de belangen van onze leden blijven behartigen. Heeft u hier vragen over dan horen wij dat graag!

mede namens het team
met vriendelijke groet,

Ciel Stevens
Directeur NRTO
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies