Home » Algemeen » SEO-rapport: Naar een systeem van leerrechten. Implementatie en uitvoering van individuele leerrechten in de praktijk

SEO-rapport: Naar een systeem van leerrechten. Implementatie en uitvoering van individuele leerrechten in de praktijk

Scholing en ontwikkeling is ook voor mensen zelf een belangrijke sleutel om een kansrijke positie te verwerven en te behouden op de arbeidsmarkt. Als we iedereen op zijn of haar eigen niveau kunnen laten meedoen en de talenten erkennen, zijn er voor iedereen mogelijkheden. Mensen dienen vooral ondersteund te worden in het kunnen volgen van maatwerk opleidingen en het betaalbaar maken van de scholing.  Leerrechten kunnen als financiële ondersteuning voor deze mensen dienen om een passende opleiding te volgen. De NRTO heeft hiervoor al eerder gepleit, samen met andere partijen. 

De NRTO heeft nu ook een vervolgstap gezet door onderzoeksbureau SEO te vragen om een onderzoek uit te voeren naar de praktische invulling van leerrechten. SEO heeft deze opdracht aangenomen en heeft het rapport: ‘Naar een systeem van leerrechten. Implementatie en uitvoering van individuele leerrechten in de praktijk’, ontwikkeld.

 

Samenvatting SEO-rapport

Leerrechten kunnen worden toegekend aan werkenden en werkzoekenden die ouder zijn dan 27 jaar of ouder zijn, een startkwalificatie hebben en tenminste 2 jaar uitgeschreven zijn bij het initieel onderwijs. De hoogte van de leerrechten hangt af van het hoogste niveau van behaald initieel onderwijs (regressief stelsel). Het financieringsmodel is gebaseerd op publieke middelen; private middelen kunnen toegevoegd worden, maar zijn in dit model vrijwillig.

Leerrechten kunnen verbonden worden aan opleidingen waaraan een vorm van erkenning is verbonden, zoals overheidserkend onderwijs, NRTO-keurmerk, scholing met NLQF-kwalificatie, sector- of branche erkend onderwijs en CPION erkenning. SEO adviseert de leerrechten zorgvuldig en gefaseerd in te voeren en daarom te starten met overheidserkend onderwijs. Toekomstige uitbreidingen van het type scholing zijn mogelijk na transparante evaluaties op basis van vooraf bepaalde criteria. Relevant aspect hierbij is dat de toetsing van opleidingen of zij kwalificeren hiervoor vooraf plaatsvindt.  Voor het advies over uitvoerende organisaties en benodigde instrumenten hiervoor, verwijs ik jullie graag naar het rapport.

 

Zienswijze NRTO

De NRTO onderschrijft de uitgangspunten van het SEO-rapport. Leerrechten zijn het financieringsmodel – vraaggericht – voor het post initieel onderwijs van volwassenen. Leerrechten moeten gekoppeld kunnen worden aan opleidingen die kwalitatief goed zijn, hoog rendement hebben en arbeidsmarktgericht zijn. Dat betekent dat dit een breder aanbod dient te zijn dan alleen overheidserkend onderwijs.

Snel en effectief opleiden geschiedt veelal juist via kortdurend maatwerk onderwijs. Uit de cijfers van de SEO Marktmonitor 2023 blijkt dat bijna 64 procent van de opleidingen duurt tussen de één en vijf dagen. Deze groep wordt gevolgd door opleidingen met een duur van één dag (33 procent). Na de introductie van het overheidserkend onderwijs zullen ook voortvarend andere type opleidingen hieronder moeten kunnen vallen.

De NRTO denkt hierover graag mee, en is hier ook in eigen kring al mee gestart. De NRTO doet de suggestie om in de tussentijd het systeem van vouchers in te zetten voor specifieke sectoren die maatschappelijk op korte termijn de aandacht nodig hebben.

Vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op via info@nrto.nl

 

Bekijk hier onze Infographic 2023

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies