De branchevereniging voor trainen & opleiden

Vakmanschap voortdurend in beweging

FacebookTwitterLinkedIn

De Onderwijsraad heeft op verzoek van de Tweede Kamer een advies uitgebracht over de vraag hoe de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt beter kan, zowel voor het einde van initiële opleidingen als erna, via een leven lang leren. De raad adviseert regioregie meer te benutten en pleit daarnaast voor het hervormen van de O&O-fondsen en het instellen van een persoonlijk postinitieel scholingsbudget.

Meer informatie.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten