De branchevereniging voor trainen & opleiden

Tweede Kamerlid Bente Becker (VVD) op werkbezoek bij NRTO-lid Capabel Taal: van In- naar doorburgeren

FacebookTwitterLinkedIn

Op 17 september 2018 heeft Bente Becker (Tweede Kamerlid voor de VVD en woordvoerder integratie en inburgering) een werkbezoek gebracht aan NRTO-lid Capabel Taal. Het werkbezoek stond in het teken van ‘succesvol inburgeren’ en ‘doorburgeren’ ofwel meteen een vak leren. Bente Becker was zichtbaar onder de indruk van de werkwijze en resultaten van Capabel en de persoonlijke verhalen van de deelnemers. Ze noemde het een inspirerend werkbezoek. “Naast de taal leren ook werkervaring opdoen is een goed idee. Capabel laat met haar aanpak zien dat dit kan”, aldus Bente Becker.

Dat vraagt om maatwerk
Succesvolle inburgering vraagt echt om maatwerk. Private opleiders kunnen dit bieden, ze kunnen zowel analfabeten als hoogopgeleide vluchtelingen opleiden. Maatwerk is goed voor de inburgeraar, het zorgt voor snellere integratie en participatie. En het is goed voor de Nederlandse economie. Nederland heeft de talenten van iedereen hard nodig, onder andere om de tekorten op de arbeidsmarkt op te kunnen vangen”, aldus Ria van ’t Klooster (directeur NRTO).

Capabel Taal
Capabel Taal bestaat al sinds 2007 en is gegroeid tot een van de grootste aanbieders van inburgeringscursussen en staatsexamentrajecten. Bij Capabel Taal zijn in al die jaren al meer dan 35.000 mensen uit het hele land geslaagd voor hun examen. Capabel doet meer met taal. Juist de combinatie tussen het leren van de Nederlandse taal en het leren van een vak is in de praktijk zeer succesvol gebleken. Tijdens het werkbezoek werd dan ook op deze combinatie de nadruk gelegd. “Taal is het middel, aan de slag is het doel”, aldus Amina el Berkaoui (directeur).

Aanbod NRTO
Capabel Taal, en andere taaltraining bureaus die zijn aangesloten bij de NRTO, kunnen maatwerk bieden. Altijd is het doel participatie en werk. Sommige opleiders zijn gespecialiseerd in hoogopgeleide inburgeraars, anderen in inburgeraars die nog weinig scholing in eigen land hebben gevolgd. Om u een indruk te geven van de mogelijkheden heeft de NRTO recent de publicatie: Nederlands Leren Loont! uitgebracht. Met daarin tal van maatwerktrajecten gericht op het leren beheersen van de Nederlandse taal en werk. Klik hier om de publicatie te bekijken.

Al onze leden vindt u op de website

Het NRTO-keurmerk: teken van kwaliteit en professionaliteit
De zekerheid van het volgen van een inburgeringstraject gericht op het leren beheersen van de taal in combinatie met scholing om duurzaam aan het werk te gaan, vraagt om kwaliteit en professionaliteit van de opleider. Leden van de NRTO voldoen naast de eisen van het vereiste Blik op Werk keurmerk voor inburgering aan de eisen van het NRTO-keurmerk. Zij staan voor kwaliteit en professionaliteit. Zij zijn hierop getoetst door een externe certificerende instelling.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten