De branchevereniging voor trainen & opleiden

Terugblik:
Inspiratie & innovatiebijeenkomst over onderwijstechnologie
voor en door leden

FacebookTwitterLinkedIn

De NRTO-ledenbijeenkomst over innovatie en onderwijswijstechnologie op 9 oktober 2019 was heel succesvol. Ruim 70 leden waren aanwezig. Mooi om te zien welke nieuwe technologieen de NRTO-leden ontwikkelen en inzetten en daarmee ook hun collega-opleiders inspireren. Leden voor leden!

In plaats van schriftelijk verslag hebben ook wij gebruik gemaakt van technologie! Daarom treft u een korte video aan. Dat past bij die middag want de kern was toch wel dat we steeds minder lezen en steeds meer kijken.

De volgende “onderweg naar huis ledenbijeenkomst” over innovatie en onderwijswijs technologie is op 9 januari. Vier andere leden laten zien welke innovatie en technologie zij inzetten.