De branchevereniging voor trainen & opleiden

Terugblik conferentie Leven Lang Ontwikkelen
‘Een leven lang ontwikkelen de gewoonste zaak van de wereld’

FacebookTwitterLinkedIn

Op woensdag 27 november 2019 vond de conferentie een Leven Lang Ontwikkelen in DeFabrique te Utrecht plaats. Dat een leven lang ontwikkelen volop in de belangstelling staat bleek wel uit het aantal aanmeldingen, maar liefst 500 deelnemers waren aanwezig. Het aantal geïnteresseerden lag nog vele malen hoger. Een veelzijdige dag die georganiseerd is door de ministeries van OCW, SZW en EZK en de SER.

Dagvoorzitter was Mariette Hamer had een duidelijke boodschap: ‘Ontwikkeling is alles en een zaak van iedereen: onderwijs, politiek, werkgevers en werknemers. Op school, thuis en op het werk. We kunnen veel van elkaar leren en elkaar inspireren. Iedereen vanuit zijn of haar rol en expertise, want er is nog veel te doen. ‘De ontwikkelingen in de maatschappij gaan steeds sneller en dat biedt kansen als we iedereen meenemen. De technologische ontwikkelingen bieden ook kansen. 15% van de banen worden geautomatiseerd, 30% van de banen gaan veranderen. Natuurlijk is er altijd er sprake geweest van veranderingen, maar Mariette Hamer benadrukte de snelheid waar de veranderingen nu plaatsvinden en de kansen die dat biedt als we iedereen meenemen.

Diverse workshops werden aangeboden, onder andere door Leden van de NRTO. Onder hen Libereaux over gepersonaliseerd leren, de aanpak van Libereaux maakt mensen bewust van wat ze al kunnen en waar ze naar toe willen. Hierdoor kan een doelprofiel worden opgesteld en effectief en efficiënt worden opgeleid. Deelnemers raken ook gemotiveerd omdat zij inzicht hebben in het eigen kunnen en waar zij naar toe willen. Bureau Sterk, een ander NRTO-lid gaf samen met Waternet een workshop. Zij lieten zien hoe valideren van kennis en ervaring middels een EVC-traject mensen zonder diploma toekomstperspectief biedt.

NRTO-lid Capabel deelde een inspirerend voorbeeld over geïntegreerde trajecten voor inburgeraars. De sleutel tot succes: samenwerken met verschillende partijen en oog hebben voor de kandidaat. Succesformule: Taal leren, scholing & werk. Alleen dat draagt bij aan de zelfredzaamheid van deze groep en zorgt ervoor dat deze mensen en hun eventuele gezin kunnen meedoen in deze maatschappij.

NRTO-lid NCOI gaf een presentatie over RegioOpleiders. Een bijzonder initiatief van veertien onderwijsinstellingen in de regio Zwolle waaronder vier NRTO leden, naast NCOI zijn dit Calibris, ORGB en Profit. Werkgevers kunnen bij RegioOpleiders terecht voor maatwerkopleidingen en –intervisie. Als een werkgever een specifieke opleidingsvraag heeft, wordt deze vraag uitgezet bij de instellingen, die vervolgens een maatwerkproduct offreren. Het handige is dat de werkgevers zo bij één loket terecht kunnen.’ Daarbij is de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en particuliere aanbieders van scholing is nieuw.

Andere bijdragen werden geleverd door Icademy die met concrete voorbeelden de impact en grote waarde van video bij het leren op de werkplek liet zien. het Spring Instituut ging in op de vraag: ‘Wie is de ideale studiecoach?’. NRTO-lid skillstree liet de aanwezigen ervaren hoe je de ‘HOE-vraag’ in het kader van leven lang leren invult ‘Hoe zorg je er als organisatie voor dat ook jullie medewerkers zich continu blijven ontwikkelen? Wat kun je doen om medewerkers hierin te faciliteren en te stimuleren? U kunt hier een uitgebreide terugblik vinden.