De branchevereniging voor trainen & opleiden

Subsidieregeling MKB !dee 2019

FacebookTwitterLinkedIn

Voor MKB’ers die, samen met anderen, meer willen investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van hun personeel is er de subsidieregeling MKB !dee.
Met deze regeling daagt staatssecretaris Mona Keijzer, ministerie van EZK, MKB’ers uit om mee te denken over oplossingen om belemmeringen weg te nemen. Zo stimuleert zij investeringen in scholing en ontwikkeling van MKB’ers en hun huidige of toekomstige werknemers. Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 april tot 27 augustus 2019.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten