De branchevereniging voor trainen & opleiden

STATUSHOUDERS NOG TE WEINIG AAN HET WERK

FacebookTwitterLinkedIn

SER adviseert integrale aanpak met taal, onderwijs en werk

Op 26 mei 2018 heeft de sociaal Economisch raad (SER) een advies uitgebracht onder de titel: ‘Vluchtelingen en werk. Een nieuwe tussenbalans’ Daarin uit de SER dat ze grote zorgen heeft over de aanpak waarmee vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan het werk worden geholpen. De SER constateert dat het beleid nog steeds versnipperd is en pleit voor een integrale aanpak. Een samenhangend beleid is nodig ten aanzien van onderwijs, werk en taal. Vluchtelingen kunnen dan sneller aan hun inburgering werken en tegelijk een opleiding volgen en/of aan het werk gaan. Ook pleit de SER voor een steviger rol voor de gemeenten.

Ria van ’t Klooster, directeur NRTO herkent zich in dit advies en pleit voor maatwerk: “De conclusie van de SER dat maatwerktrajecten van groot belang zijn om vluchtelingen aan scholing en duurzaam werk te helpen onderschrijf ik helemaal. Opleiders aangesloten bij de NRTO kunnen dit maatwerk bieden. Altijd is het doel participatie en werk. Sommigen zijn gespecialiseerd in hoogopgeleide vluchtelingen, anderen in vluchtelingen die nog weinig scholing in eigen land hebben gevolgd. In de SER publicatie worden meerdere voorbeelden genoemd waar ook private opleiders bij betrokken zijn. In een binnenkort uit te brengen publicatie brengen we die diversiteit in aanpak breder in beeld.”

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten