De branchevereniging voor trainen & opleiden

Reactie NRTO, OVAL, VNG e.a. op brief minister Koolmees over inburgering

FacebookTwitterLinkedIn

Op 2 juli heeft minister Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerd over de wijze waarop hij het huidige inburgeringstelsel wil aanpassen. NRTO, OVAL, VNG en diverse andere partijen hebben een gezamenlijke reactie geschreven op deze brief en deze gestuurd naar de vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het algemeen overleg inzake ‘inburgering en integratie’ op 4 juli. Klik hier voor de brief aan de Tweede Kamer.

Maatwerk is van groot belang
“Dat de gemeenten weer de touwtjes in handen krijgen is een goede ontwikkeling. Zij kunnen het leren van het Nederlands inbedden in een breder traject naar werk en participatie, aldus Ria van ’t Klooster, directeur NRTO. “Het doel moet zijn zo snel mogelijk aan het werk en participeren in de Nederlandse maatschappij. En daar hoort het leren van een taal op een zo hoog mogelijk niveau bij. Deze zeer gedifferentieerde doelgroep vraagt echt om maatwerk, ook bij het leren van de taal. Het is goed dat minister Koolmees hier met het persoonlijk inburgeringsplan (PIP) oog voor heeft. Wij geven graag met hem dit nieuwe beleid verder vorm.”

Aanbod NRTO
Opleiders aangesloten bij de NRTO kunnen dit maatwerk bieden. Altijd is het doel participatie en werk. Sommige opleiders zijn gespecialiseerd in hoogopgeleide inburgeraars, anderen in inburgeraars die nog weinig scholing in eigen land hebben gevolgd. Om u een indruk te geven van de mogelijkheden heeft de NRTO recent de publicatie: Nederlands Leren Loont! uitgebracht. Met daarin tal van maatwerktrajecten gericht op het leren beheersen van de Nederlandse taal en werk. Klik hier om de publicatie te bekijken.

Het NRTO-keurmerk Teken van kwaliteit en professionaliteit
De zekerheid van het volgen van een inburgeringstraject gericht op het leren beheersen van de taal in combinatie met scholing om duurzaam aan het werk te gaan, vraagt om kwaliteit en professionaliteit van de opleider. Leden van de NRTO voldoen naast de eisen van het vereiste Blik op Werk keurmerk voor inburgering aan de eisen van het NRTO-keurmerk. Zij staan voor kwaliteit en professionaliteit. Zij zijn hierop getoetst door een externe certificerende instelling.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten