De branchevereniging voor trainen & opleiden

Reactie NRTO op SER advies: Werkend leren biedt goed toekomstperspectief
Investeer in de deelnemer in plaats van de aanbieder van onderwijs

FacebookTwitterLinkedIn

Het SER advies Toekomstgericht beroepsonderwijs Deel 2 benoemt vijf prioriteiten voor een toekomstbestendig beroepsonderwijs, waaronder een stevige rol voor het mbo in het leven lang leren. In het advies wordt het stimuleren van praktijkgerichte leervormen en maatwerktrajecten sterk benadrukt. De NRTO ziet dit als een steun in de rug voor het werk van private opleiders die flexibiliteit, praktijkgerichtheid en maatwerk van oudsher hoog in het vaandel hebben staan en hierin ook worden gecomplimenteerd door de SER.

De NRTO wijst erop dat de snelheid van de economie vraagt om andere en ook kortere opleidingstrajecten. Langdurige mbo opleidingen voor volwassenen sluiten niet aan op de vraag en kosten teveel verlettijd van bedrijven. Het pleidooi voor certificaten voor delen van opleidingen steunt de NRTO. Ria van ’t Klooster (directeur NRTO): ‘84% van de volwassenen die een opleiding volgen, volgt deze bij een private opleider. Zij kiezen de opleiding die ze nodig hebben. Dit kan een cursus of training zijn, een mbo of hbo opleiding of delen ervan; online, op de werkplek of in de klas. Maar altijd aansluitend op de vraag en te combineren met werk en privé’.

De NRTO laat verder weten dat het goed is dat publieke en private opleiders hun krachten bundelen. De in het SER advies genoemde praktijkvoorbeelden van de private opleider STODT en Goflex met bekostigde mbo instellingen laten zien dat die samenwerking zijn vruchten afwerpt. Verdere samenwerking tussen bekostigd en privaat onderwijs, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en kunde zoals de SER voorstelt is in het belang van deelnemers en werkgevers en biedt kansen.

De NRTO steunt het pleidooi voor experimenten met vraagfinanciering en trekkingsrechten voor mbo opleidingen of delen ervan, mits die trekkingsrechten kunnen worden ingewisseld bij publiek en private aanbieders in een gelijkwaardig speelveld. Dit heeft de SER in zijn advies Leren tijdens de loopbaan destijds ook geadviseerd evenals de commissie vraagfinanciering in het mbo (commissie SAP). Ria van ’t Klooster; ‘We steunen het pleidooi van de SER voor een leven lang ontwikkelen in het mbo. De certificaten voor delen van opleidingen die de SER noemt bieden kansen maar mbo is slechts een van de opleidingsvormen voor volwassenen. Aanbod is er ook meer dan genoeg dan wel snel te ontwikkelen. Wat veel belangrijker is dat we werken aan een leercultuur waarin werkenden en werkzoekenden zelf de regie nemen over hun loopbaan. Het ontbreken van een leercultuur is hardnekkig. Met een periodieke arbeidsmarktscan, persoonlijke begeleiding, een persoonlijke ontwikkelrekening met extra financiële faciliteiten voor mbo-ers is meer te bereiken. Daar zou het nieuwe kabinet in moeten investeren!

Klik hier voor het advies: Naar een ontwikkelingsgerichte arbeidsmarkt

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten