De branchevereniging voor trainen & opleiden

Privaat onderwijs eindelijk in diplomaregister

FacebookTwitterLinkedIn
belangrijke stap naar meer transparantie gezet

Op 3 oktober 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de aansluiting van het privaat hoger onderwijs op BRON (het basisregister onderwijs) en de opname van diploma’s van studenten uit het privaat voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs in het diplomaregister.

Private instellingen die voortgezet onderwijs en mbo aanbieden waren al veel langer aangesloten op BRON. Met deze wetswijziging is ook de aansluiting van het privaat hoger onderwijs een feit. Tevens wordt nu eindelijk geregeld dat ook de behaalde diploma’s van de studenten in het privaat voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs opgenomen worden in het diplomaregister. Hierdoor kunnen studenten in het privaat onderwijs straks te allen tijde een uittreksel van het behaalde diploma opvragen bij DUO.

‘De NRTO heeft er voor gepleit dat ook private instellingen aangesloten worden op BRON-HO zodat duidelijk wordt hoeveel studenten privaat hoger onderwijs volgen. Dit vergroot de transparantie. En dat nu alle studenten in het privaat onderwijs hun behaalde diploma’s in het diplomaregister gemakkelijk kunnen terug vinden is helemaal een stap vooruit’, aldus Ria van ’t Klooster (directeur NRTO).

BRON
BRON staat voor Basisregister Onderwijs. In BRON worden de inschrijvingen en diploma’s van studenten vastgelegd.

Diplomaregister
In het diplomaregister kan iedereen die een diploma heeft behaald een uittreksel van de behaalde diploma’s downloaden. Dit uittreksel is een pdf-document dat is voorzien van een certificaat. Dit certificaat fungeert als echtheidskenmerk en garandeert dat het document van DUO afkomstig is. Het digitale uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van uw diploma en daarmee kunt u aantonen welke diploma’s u heeft behaald.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten