De branchevereniging voor trainen & opleiden

NRTO juicht leereenheden in de zorg toe

FacebookTwitterLinkedIn


Vrijdag 17 mei 2019 was de NRTO aanwezig bij het congres ‘Onderwijs op maat’, georganiseerd door de Vereniging Gehandicaptenzorg (VGN) en de Vereniging Zorgondernemers (ActiZ). Het congres stond in het teken van leereenheden in de zorg.

Een ontwikkeling die een tijd geleden gestart is door de twee brancheorganisaties. Leereenheden maken het mogelijk een zorgopleiding in kleinere eenheden aan te bieden. Hierdoor wordt het aantrekkelijker voor werkenden en zij-instromers om te kiezen voor een functie in de zorg. Zij volgen alleen die onderdelen die nodig zijn om het werk goed te kunnen uitvoeren. Dit is belangrijk in een periode waarin er sprake is van een groot tekort aan arbeidskrachten in de zorg.

Wim Kos, van de zorgorganisatie ASVZ, benadrukte de meerwaarde van de leereenheden voor zijn organisatie. Er wordt een nieuwe groep mensen enthousiast gemaakt voor de zorg. Hij vertelde dat in zijn organisatie ongeveer 80% van de medewerkers een zij-instromer is. Irene Vriens, bestuurder in de ouderenzorg bij verzorgingshuis De Koperhorst, vertelde dat leereenheden een organisatie zelf ook lerend maken. Een organisatie moet er namelijk goed over nadenken wat ze willen dat een nieuwe medewerker leert. Boris van der Ham, VGN-bestuursvoorzitter, is blij dat de branches het voortouw hebben genomen en het onderwijs is gaan volgen. Vanwege de ernst op de arbeidsmarkt is het goed dat er wordt doorgepakt. NRTO is betrokken bij de ontwikkeling van deze leereenheden.

De NRTO juicht de beweging naar een meer vraaggericht onderwijs waarbij iemand gericht leert wat nodig is toe. Op het congres liet Ria van ’t Klooster weten blij te zijn met de samenwerking met de brancheorganisaties voor zorg en welzijn en met de samenwerking tussen publieke en private opleiders. Maar, benadrukte ze, er moet wel een vorm van financiering tegenover staan. Ze hield een pleidooi voor financiële leerrechten voor volwassenen. Ook Gertrud van Erp van VNO-NCW benadrukte het belang van financiering en riep de overheid op de bal niet alleen bij de sector neer te leggen. Het is tijd dat de overheid meer gaat investeren zodat mensen zichzelf kunnen blijven ontwikkelen. De goeie voorbeelden op het congres lieten zien hoe waardevol dat is.