De branchevereniging voor trainen & opleiden

NRTO blij met € 10,6 miljoen extra voor bbl-plekken in de sectoren landbouw, horeca en recreatie

FacebookTwitterLinkedIn

Tijdens de behandeling van de Wet arbeidsmarkt in balans is de motie Heerma c.s. aangenomen waarin de regering wordt verzocht om de bedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie de komende 5 jaar tegemoet te komen in de loonkosten voor bbl-plekken. De motie gaat samen met een investering in de scholing van werknemers van jaarlijks € 12 miljoen. Dit stimuleert werkgevers tot extra leer-werkplekken voor studenten op private mbo opleidingen.

Vanwege de systematiek van de huidige regeling praktijkleren, waarbij de subsidie achteraf wordt toegekend, kunnen werkgevers uit deze drie sectoren die bbl-plekken aanbieden al vanaf studiejaar 2019-2020 profiteren van de verhoogde subsidie.

Voor meer informatie Kamerbrief over uitvoering motie Heerma

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten