De branchevereniging voor trainen & opleiden

Nationale EVC Conferentie

FacebookTwitterLinkedIn

Op woensdag 30 mei 2018 werd de Nationale EVC Conferentie gehouden in Den Haag. Tijdens deze conferentie werden de resultaten van het project Peer Review, een methode voor kwaliteitsontwikkeling van EVC, gedeeld en stond de EVC Arbeidsmarktroute centraal. De NRTO was ook aanwezig.

Met een EVC-procedure wordt in kaart gebracht wat iemand aan kennis en vaardigheden in huis heeft. Dit kan leiden tot vrijstellingen van delen van een opleiding. Naast deze EVC Onderwijsroute heb je ook de EVC Arbeidsmarktroute. Hierbij worden de vakvaardigheid en het competentieniveau van kandidaten gevalideerd met het oog op het direct gebruik in de arbeidsmarkt zonder tussenkomst van een onderwijsinstelling. Op de conferentie van 30 mei stond de Arbeidsmarktroute centraal en werd het belang hiervan voor loopbaanontwikkeling en leven lang leren benoemd. De EVC arbeidsmarktroute is nog weinig bekend en moet vertrouwen winnen. De komende jaren willen zowel sociale partners verenigd in de Stichting van de Arbeid als ook EVC aanbieders zelf hieraan werken. Zodat de EVC Arbeidsmarktroute een toegankelijke, betrouwbare en bekende route wordt voor mensen die hun competenties willen valideren voor duurzame inzetbaarheid. De Peer Review-methode moet de betrouwbaarheid van de EVC Arbeidsmarktroute vergroten.

Nic van Holstein gaf namens de Stichting van de Arbeid toelichting op de waarde van deze route voor de arbeidsmarkt. Hierop volgend presenteerde Annie Kempers, directeur Nationaal Kenniscentrum EVC, de inrichting van de EVC Arbeidsmarktroute. Ze vermeldde de stand van zaken omtrent de route. Ook ging zij in op het belang van de samenwerking tussen de EVC aanbieders en onderwijsaanbieders.

Hierna mocht Ria van ’t Klooster, directeur van de NRTO, spreken. Zij hield vanuit haar eigen ervaring met EVC in onder andere de papierindustrie en bank- en verzekeringswezen een warm pleidooi voor de arbeidsmarktroute en riep onderwijsinstellingen op nauw samen te werken met erkende EVC aanbieders. Juist door te erkennen wat iemand al kan, zullen mensen gestimuleerd worden zich verder te ontwikkelen. Dan moeten De Arbeidsmarktroute en de Onderwijsroute wel met elkaar verbonden worden, aldus Ria van ‘t Klooster.

Hierop volgend werden er een aantal voorbeelden van sectoren met een Arbeidsmarktroute gegeven. Hans Timmerman, senior adviseur CAOP, gaf voorbeelden van toepassing in het publieke domein en Petra Claessen, Managing Director & New Business van de Vereniging van Bedrijfstelecommunicatie Grootgebruikers, BTG gaf voorbeelden van toepassing in deze sector.

Na een korte pauze presenteerde NRTO leden Kees van Oosterhout van EVC Centrum Vigor en Raymond Steenkamp van Libereaux de Peer Review methode voor kwaliteitsontwikkeling in de Arbeidsmarktroute. Daarna volgden workshops van Raymond Steenkamp over Vakbekwaamheidsstandaarden in de Arbeidsmarktroute en van Kees van Oosterhout over Beroepsoverstijgende competenties in de Arbeidsmarktroute. Een derde NRTO-lid, Alex Dokman van KCM gaf een workshop over de Brug tussen EVC Arbeidsmarktroute en Onderwijsroute.

Door de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt en in bedrijven wordt een ‘leven lang ontwikkelen’ steeds belangrijker. Een bewijs of certificaat van wat iemand kan, is goed voor alle werkenden en werkgevers. Met het oog op zijn loopbaanplannen is het voor werkenden belangrijk om te weten op welk niveau hij functioneert. Aanbieders hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in meet- en valideringsinstrumenten. Zij kunnen nauwkeurig in kaart brengen over welke kennis en vaardigheden iemand beschikt en welke loopbaan of opleidingsstappen mogelijk zijn.

Meer weten of benieuwd naar de voorbeelden? Klik hier.

Het uitgebreide verslag vindt u hier.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten