De branchevereniging voor trainen & opleiden

Nationaal Register voor Ervaringscertificaten

FacebookTwitterLinkedIn

Registratie Ervaringscertificaten
Begin dit jaar is de nieuwe opzet voor EVC van start gegaan met een arbeidsmarktroute en een onderwijsroute. EVC staat voor het erkennen van verworven competenties. In de arbeidsmarktroute worden ervaring en verworven competenties beoordeeld en weergegeven in een Ervaringscertificaat en in de onderwijsroute kan met inzet van EVC instrumenten, te valideren werkervaring worden omgezet in onderwijsvrijstellingen. De sociale partners en de overheid hechten belang aan EVC om met name employability, maar ook het flexibel leren voor de werkende bevolking te bevorderen. In dat kader wordt de brugfunctie tussen beide routes gestimuleerd.

In de nieuwe structuur krijgt het Ervaringscertificaat duidelijk een zelfstandige positie. En daar past de registratie van Ervaringscertificaten bij om het civiel effect te vergroten. Dit register stelt werkgevers in de gelegenheid een Ervaringscertificaat van een medewerker of sollicitant op echtheid te controleren. Maar ook examencommissies en onderwijsinstellingen kunnen van dit register gebruik maken om het bij hen aangeboden Ervaringscertificaat op echtheid te controleren.

Lees hier het hele persbericht.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten