De branchevereniging voor trainen & opleiden

Medewerkers van de ministeries OCW, SZW, EZ, Kennispunt MBO Leven Lang ontwikkelen en de SER op werkbezoek bij leden van de NRTO

FacebookTwitterLinkedIn

Op woensdag 4 december 2019 organiseerde de NRTO een werkbezoek om medewerkers van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, het ministerie van Sociale zaken, het ministerie van Economische zaken, de SER, en het Kennispunt Leven Lang Ontwikkelen MBO inzicht te bieden in nieuwe vormen van leren en dan met name leren op de werkplek.

NRTO-leden zetten zich voortdurend in om (niet-)werkenden te motiveren om zich te blijven ontwikkelen en te blijven leren. De NRTO-leden IPV, The 5 Moments of Need Academy Europe en SkillsTown legden aan de hand van hun visie en praktijkvoorbeelden uit hoe zij werkplek leren in de praktijk vorm geven.

5 Moments of Need
Alfred Remmits van The 5 Moments of Need Academy Europe, trapte de bijeenkomst af. Hij geeft werkplekleren vorm vanuit de five moments of need:
1) het moment wanneer we voor het eerst iets gaan doen,
2) wanneer we meer willen weten over wat we al hebben geleerd,
3) wanneer we gaan toepassen wat we hebben geleerd,
4) wanneer we oude routines moeten veranderen en nieuwe kennis nodig hebben, en
5) wanneer we tegen problemen aanlopen of zaken anders lopen dan bedoelt.

Remmits bracht onder de aandacht dat de belangrijkste momenten waarop mensen iets willen leren plaatsvinden op de werkplek. Het is daarom effectief als mensen tijdens hun werk worden ondersteund in het leveren van prestaties, maar deze performance support blijkt vaak onvolledig. Om beter grip te krijgen op de leerbehoefte van werknemers heeft het een meerwaarde om het five moments of need model strategisch te implementeren in de bedrijfsvoering en de werkplek onderdeel te maken van het leerproces. Alfred maakte met talloze voorbeelden duidelijk hoe het echte leren op de werkplek plaatsvindt.

Eigen regie
Nicole Eggermont, directeur van IPV Training & Advies richt zich op ‘de eerste activatie’. Het motto in het leven lang leren beleid van het kabinet en het beleid in veel bedrijven is eigen regie. Om mensen de eigen regie te laten voeren over hun eigen ontwikkelen, dienen zij (paradoxaal genoeg) daartoe eerst in staat te worden gesteld aldus Eggermont. Terwijl de ene organisatie een gebrek heeft aan een leercultuur om de juiste kennis in huis te halen, heeft een andere organsiatie alle kennis in huis, maar staat het ontbreken van professioneel gedrag in de weg. In bedrijven waar leidinggevenden in gesprek gingen met hun mensen over leren en ontwikkelen resulteerde dit in 75% van de gevallen tot activatie van de medewerkers. Om deze resultaten te behalen maakt Eggermont gebruik van activatie factoren die zijn ontleend van een combinatie van modellen. In de voorbeelden van Eggermont kwam naar voren dat het van belang is dat leerervaringen positief zijn, dat persoonlijke leiderschap bijdraagt aan het oppakken van de eigen regie, en dat erkenning van groot belang is. De zelfregie is een noodzakelijke voorwaarde om leren en ontwikkelen op de werkplek überhaupt mogelijk te maken.

“one size fits one”
De hekkensluiter van de bijeenkomst was de gastheer van de dag: Hans Schuurmans, CEO van SkillsTown. Zijn boodschap was helder. Het onderwijs beweegt naar “one size fits one”. Het ontwikkelen van eigen leervormen, het gepersonaliseerd leren, staat aan de basis van de hedendaagse leerbehoefte. Het ‘slechts’ aanbieden van informatie en een leeromgeving is daarbij onvoldoende om het gros van de mensen te motiveren. In de praktijk zijn ‘leerambassadeurs’ ingezet die binnen een organisatie de leermogelijkheden onder de aandacht brachten. Ook werd sociale bewijskracht (collega’s die positief zijn) ingezet om de eigen regie bij mensen op te wekken en te motiveren. Deze inspanningen hebben als effect dat binnen organisaties die gebruik maken van het platform van SkillsTown 80% van de medewerkers leert door middel van het platform.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten