De branchevereniging voor trainen & opleiden

Leerzame bijeenkomst 21ste-eeuwse competenties in de technische beroepen

FacebookTwitterLinkedIn

De NRTO organiseerde op dinsdag 28 juni een ledenbijeenkomst over 21ste-eeuwse competenties in technische beroepen. We discussieerden met gastsprekers Maxime Verhagen (voorzitter Bouwend Nederland) en Rosemarie Bisseling (CHRO ENGIE Nederland) over het belang van technische kennis, vakmanschap en het ontwikkelen van sociale vaardigheden voor werknemers in technische beroepen.

De vakman van vroeger is niet meer de vakman van nu. Met die constatering opende middagvoorzitter Nicole Eggermont (IPV Training & Advies) de ledenbijeenkomst. Nieuwe technologie, de digitalisering en de toenemende samenwerking met andere professionals stellen nieuwe eisen aan de competenties en vaardigheden van vakmensen in de techniek. Maar hoe stimuleren we de duurzame inzetbaarheid van vakmensen?


Vakmanschap en technische kennis onvoldoende

Maxime Verhagen stond stil bij een aantal trends in de bouw die gevolgen hebben voor de inzetbaarheid van werknemers. Zo gebruikt de bouwsector nieuwe technieken (prefab/standaardisering). Klanten verwachten steeds vaker van de bouwer dat hij meedenkt van ontwerp tot uitvoerig. Het aantal (collectieven van) zzp’ers groeit waardoor nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Maxime Verhagen: ‘De vakman heeft niet genoeg aan zijn vakmanschap en technische kennis. Hij heeft ook logistieke, organisatorische vaardigheden en sociale vaardigheden nodig.’ Hij benadrukte de eigen verantwoordelijkheid van werknemers om zich te blijven ontwikkelen.

Daarna ging Verhagen in op de hervorming van het O&O-fonds van Bouwend Nederland. Omdat het aantal werknemers dat onder de bouw-cao werkt terugloopt, is het te kostbaar om opleiding en scholing collectief te financieren. Bovendien maakte maar 20% van de werknemers gebruik van de middelen uit het O&O-fonds. Daarom ontvangen werknemers sinds 2016 maandelijks een individuele bijdrage waarmee ze sparen voor scholing. Verhagen werd hierbij uitgedaagd door Annemarie Hey (Koninklijke Metaalunie). Zij betoogde dat het mkb niet kan zonder sectorspecifieke O&O-fondsen.


Durf, innovatie en voorbeeldgedrag van de leidinggevende

Als een werknemer de verantwoordelijkheid moet nemen over zijn ontwikkeling, dan moet hij wel open staan voor verandering. Daarover vertelde Rosemarie Bisseling: ‘Energiebedrijf ENGIE Nederland staat voor de transitie naar duurzame energie. Willen we die missie waarmaken, dan vraagt dat veranderingsbereidheid van werknemers. ENGIE kent relatief veel oudere werknemers. Het is de uitdaging om die werknemers in beweging te krijgen.’

De senior managers zijn bij ENGIE Nederland de verbindende schakel tussen missie en persoonlijke ontwikkeling. De leidinggevende is samen met de werknemer verantwoordelijk voor zijn duurzame inzetbaarheid. Via een leiderschapsprogramma leren managers onder andere hoe zij werknemers kunnen ondersteunen bij hun mobiliteit en inzetbaarheid. ‘Durf, innovatie en voorbeeldgedrag van leiders zijn nodig’, vertelde Rosemarie Bisseling. ‘En vooral: het goede gesprek tussen medewerker en leidinggevende.’

Conclusies

In de afsluitende discussie werden de volgende conclusies getrokken:

 • De ontwikkelingen in de technische branche gaan snel. Creëer een stimulerende leeromgeving die werknemers uitdaagt te blijven nadenken over hun inzetbaarheid in een veranderende wereld.

 • Het goede gesprek tussen de leidinggevende en de medewerker over (loopbaan)ontwikkeling en inzetbaarheid wordt steeds belangrijker. Zorg dat leidinggevende en de vakman samen kijken naar het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden die in de toekomst nodig zijn.

 • Schenk in het onderwijs aan vakmensen aandacht aan zowel technische kennis als sociale vaardigheden. Beide aspecten moeten integraal onderdeel zijn van vakopleidingen. Naast vakkennis en vakmanschap ontkomt de vakman er niet aan zijn soft skills te ontwikkelen. Private opleiders kunnen een goede bijdrage leveren aan de ontwikkeling van die soft skills.

 • Financiële middelen zijn nodig. Maar welke financiële stimulansen zijn effectief? De vernieuwende aanpak van Bouwend Nederland sluit aan op de eigen verantwoordelijkheid van werknemers.


 • Zie ook


  Annemarie Bisseling: Durf, innovatie en voorbeeldgedrag van leiders zijn nodig
  Groepsdiscussie voorafgaand aan de plenaire afsluiting
  Groepsdiscussie over de vraag: hoe stimuleren we de duurzame inzetbaarheid van vakmensen?
  Groepsdiscussie over de waarde van technische kennis en persoonlijke vaardigheden voor de vakman.


De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten