De branchevereniging voor trainen & opleiden

Geen eenvoudige opdracht

FacebookTwitterLinkedIn

Ter gelegenheid van het jubileum heeft de CDHO een bundel samengesteld met bijdragen van verschillende prominenten uit het hoger onderwijs, zoals Rianne Letschert, rector van de Universiteit Maastricht, Bastiaan Pellikaan, collegevoorzitter van Aeres Hogeschool, Karl Dittrich, oud-voorzitter van de VSNU, Feite Hofman directeur hoger onderwijs van OCW en Ria van ’t Klooster, directeur van de NRTO, de koepel van private opleiders.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten