De branchevereniging voor trainen & opleiden

Toelatingsexamens vrijgesteld onderwijs vanaf 2019 btw vrij

FacebookTwitterLinkedIn

Al meerdere jaren koestert de NRTO de uitdrukkelijke wens om toelatingsexamens te betrekken in een vrijstelling van de btw bij van btw vrijgestelde opleidingen. Bij afsluitende examens die onderdeel zijn van btw vrijgestelde opleidingen kon dit al, maar toelatingsexamens vormden samen met tussentijdse examens altijd de fiscale uitzondering op de regel. Echter, in een recente Kamerbrief heeft Menno Snel, staatssecretaris van Financiën, aangekondigd dat met ingang van 1 januari 2019 te veranderen:

“In de brief van 5 april 2018 heb ik opgemerkt dat ik welwillend tegenover het idee sta om toelatingsexamens die toegang geven tot vrijgesteld onderwijs en tussentijdse examens in het kader van datzelfde onderwijs vrij te stellen van de btw onder dezelfde voorwaarden die gelden voor examens ter afsluiting van vrijgesteld onderwijs. Ik ga daarom het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 in die zin aanpassen met ingang van 1 januari 2019.” (Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer, 18 september 2018).

De kamerbrief vindt u hier.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten