De branchevereniging voor trainen & opleiden

Nieuwsbericht ruimte voor de regio

FacebookTwitterLinkedIn

Website en regiobijeenkomsten over Experiment Ruimte voor de regio

Op 18 januari is een Algemene Maatregel van Bestuur gepubliceerd die de basis vormt voor het experiment Ruimte voor de regio. Mbo-scholen kunnen binnen dit experiment samen met het bedrijfsleven geregionaliseerde beroepsopleidingen ontwikkelen. In dit bericht lichten we kort het experiment toe, delen we de website met je die alle ins & outs van het experiment bevat, wordt je uitgenodigd voor een regiobijeenkomst en laten we weten hoe je mee kunt doen aan het experiment.

Lees verder

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten