De branchevereniging voor trainen & opleiden

NRTO blij met aandacht voor ervaringscertificaat (EVC) en andere valideringsvormen

FacebookTwitterLinkedIn

Werknemers leren niet alleen tijdens opleidingen, maar juist ook op de werkplek en daarbuiten. Door het geleerde te valideren en te erkennen, wordt de positie van werkenden op de arbeidsmarkt versterkt. De NRTO is daarom blij met de aandacht voor het ervaringscertificaat (EVC) en andere vormen voor validering en erkenning van werkervaring.

Door de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt en in bedrijven wordt een ‘leven lang leren’ steeds noodzakelijker. Hierdoor groeit ook de behoefte aan goede meet- en valideringsinstrumenten waarmee in kaart kan worden gebracht wat een werknemer in de praktijk heeft geleerd. Door te valideren wat iemand al kan, zijn gerichte leertrajecten en maatwerkopleidingen mogelijk.

Forse investeringen in meet- en valideringsinstrumenten

EVC-aanbieders en andere aanbieders van valideringsinstrumenten hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in meet- en valideringsinstrumenten. Onder andere met loopbaanscans, assessments, ontwikkelinstrumenten en het ervaringscertificaat kunnen zij in kaart brengen welke kennis, vaardigheden en kwaliteiten een werknemer heeft verworven door werkervaring en welke loopbaanstappen mogelijk zijn.

EVC als paspoort naar passend werk

Ria van ’t Klooster, directeur van de NRTO: ‘Een bewijs of certificaat van wat een werknemer kan, is goed voor alle werkenden en werkgevers. Met het oog op zijn loopbaanplannen is het voor een werknemer belangrijk te weten op welk niveau hij functioneert. Een werkgever die beter zicht heeft op de kwaliteiten van werknemers, kan zijn opleidingsbudget gerichter inzetten. Een ervaringscertificaat werkt als een paspoort naar passend werk. Het versterkt de werkende en zorgt voor effectieve vormen van leren.’

Meer informatie

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten