De branchevereniging voor trainen & opleiden

Taalakkoord: Vraag subsidie voor werkgevers aan!

FacebookTwitterLinkedIn

In de nieuwe subsidieronde van Tel mee met Taal is er 5 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van taal-en rekenvaardigheid. Tel mee met Taal maakt investeren in taal en rekenen makkelijker en financieel aantrekkelijk.

Meer weten?

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten