De branchevereniging voor trainen & opleiden

Subsidieregeling praktijkleren definitief verlengd tot 2023

FacebookTwitterLinkedIn

Het besluit van de minister van OCW om de Subsidieregeling praktijkleren definitief tot 2023 te verlengen biedt zekerheid aan de erkende leerbedrijven die voor meerdere jaren mbo-studenten in het eigen bedrijf opleiden. Ook voor scholen en studenten zijn de gevolgen positief. Juist nu het bedrijfsleven een groeiende behoefte heeft aan goed opgeleide medewerkers, blijft de beproefde bbl-route voor het opleiden van vakmensen ondersteund.
Lees verder

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten