De branchevereniging voor trainen & opleiden

NRTO ondertekent Skillsakkoord Metropoolregio Amsterdam

FacebookTwitterLinkedIn

Op vrijdag 14 december heeft de NRTO het Regionaal Skillsakkoord voor de Metropoolregio Amsterdam ondertekend. De arbeidsmarkt in deze regio is volop in beweging. Banen veranderen door technologische ontwikkelingen en nieuwe maatschappelijke uitdagingen. Deze veranderingen vragen om een flexibele beroepsbevolking die zich blijft ontwikkelen en het belang daarvan inziet. Ook vraagt het een bedrijfsleven dat dit stimuleert. Niet alleen in de vorm van het halen van diploma’s, maar ook in het aanleren en ontwikkelen van vaardigheden (skills).

‘Om te kunnen blijven werken of aan het werk te komen is het nodig om je vaardigheden continu op peil te houden. Private opleiders werken vraaggericht en kunnen daarom een uitstekende bijdrage leveren aan de ontwikkeling van skills daarom heeft de NRTO dit akkoord ondertekend’; aldus Ria van ’t Klooster (directeur NRTO).

Meer weten?

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten