De branchevereniging voor trainen & opleiden

Nieuwsbericht: Terugblik: Miniconferentie EVC

FacebookTwitterLinkedIn

Dinsdag 21 mei was de Miniconferentie ‘Erkennen van werkervaring en maatwerk voor volwassenen’. Deze conferentie werd georganiseerd door Het Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen in samenwerking met het ministerie van OCW, de MBO-Raad en NRTO. Op de conferentie waren onder andere bekostigde en niet-bekostigde mbo-scholen, EVC-aanbieders en leden van de examencommissies aanwezig.

Twee leden van de NRTO, EVC-aanbieder Volandis en onderwijsinstelling OPPstap, gaven een workshop op de conferentie. Claudia Klarenbeek vertelde namens Volandis over hun samenwerking met vier mbo-scholen die als doel heeft ervaringscertificaten te valideren en zo een aangepaste onderwijsroute vorm te geven. Klik hier voor het afsprakendocument. Volandis heeft met vier mbo-scholen kwaliteitsafspraken gemaakt waardoor een kandidaat met een diplomawens na het afronden van het EVC-traject direct verder begeleid kan worden richting de mbo-school.

Carla Stam van particuliere mbo-instelling OPPstap vertelde hoe OPPstap samenwerkt met EVC-aanbieders STERK, Trigon en zorginstellingen. Als belangrijkste succesfactor van hun aanpak noemt Carla de goede samenwerking tussen het onderwijs, EVC-aanbieder en werkgever. De samenwerking moet passen binnen de cultuur en het karakter van een organisatie: zowel de student zelf als de organisaties investeren in de ontwikkeling van de student. Duidelijke afspraken vooraf is belangrijk gaf Carla aan.

De conferentie was erg vruchtbaar en stimuleerde EVC-aanbieders en mbo-scholen gezamenlijk na te denken over kansen om volwassenen beter te bedienen. De workshops van Volandis en OPPstap waren daarbij een inspiratie voor de andere aanwezigen. De positieve sfeer en betrokkenheid op de conferentie zorgden ervoor dat er veel onderlinge contacten zijn uitgewisseld en goede voorbeelden zijn gedeeld. De NRTO vertrouwt erop dat mbo-instellingen weer vertrouwen hebben in EVC-aanbieders en kijkt uit naar het vervolg van deze conferentie.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten