De branchevereniging voor trainen & opleiden

Minister Bussemaker bezoekt opleider en NRTO-lid SOMT

FacebookTwitterLinkedIn
Minister Bussemaker ging op 11 januari 2016 in Amersfoort op werkbezoek bij NRTO-lid SOMT. Deze private opleider heeft samen met de Maastricht University (MU) de eerste universitaire opleiding fysiotherapie in Nederland ontwikkeld. Het is een goed voorbeeld van samenwerkingsverbanden tussen privaat hoger onderwijs en bekostigd hoger onderwijs waartoe de minister eerder een oproep deed.

Het werkbezoek vond plaats op de SOMT University Campus in Amersfoort. Minister Bussemaker werd ’s middags ontvangen door Willy Smeets (directeur SOMT), professor Rob de Bie (hoogleraar fysiotherapie MU) en Hans Hillen (voorzitter NRTO). Na een kort welkomstwoord van Hans Hillen, nam Willy Smeets het woord. Smeets gaf een presentatie over de missie en het opleidingsaanbod van SOMT.

Hieronder vindt u een video-impressie die SOMT maakte van het werkbezoek van minister Bussemaker.Publiek-private samenwerking

Het is de missie van SOMT om samen met de MU fysiotherapeuten van internationaal niveau op te leiden. Smeets vertelde dat de positie van de fysiotherapeut in Nederland verandert. Die krijgt een grotere rol in de eerste lijn van de gezondheidszorg. Ook moet hij steeds vaker patiënten behandelen met complexe, chronische en meervoudige klachten. Beide zaken stellen hogere eisen aan de deskundigheid van de fysiotherapeut. Daarom ontwikkelde SOMT samen met de MU een universitaire opleiding fysiotherapie. Binnen dit publiek-private initiatief verzorgt SOMT het onderwijs in klinische vaardigheden. De UM zorgt voor de wetenschappelijke onderbouwing van de opleiding.

Zorgberoepen en opleidingen

Wil de fysiotherapeut zijn vak goed uitoefenen, dan moet hij beschikken over basiswetenschappelijke kennis van zijn vak, stelt Smeets. Daarom is een universitaire opleiding fysiotherapie maatschappelijk relevant en noodzakelijk. Minister Bussemaker beaamde dat de huisarts en de fysiotherapeut alleen optimaal kunnen samenwerken als zij dezelfde basiskennis hebben. Is dat het geval, dan kunnen ze binnen eenzelfde kader denken en diagnosticeren.

Bussemaker: ‘Door de snelle veranderingen in de zorg is het belangrijk goed te kijken welke kennis in zorgberoepen nodig is en hoe opleidingen daarop moet worden ingericht. De aanpak van SOMT past bij de doelen van het Zorgpact. Uiteraard is hier ook een rol voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat bepaalt hoe de zorg wordt georganiseerd en welke kennis dan nodig is.’

Werk maken van leven lang leren

Na de presentatie volgde een rondleiding door de praktijklokalen, skills labs en het revalidatiecentrum van de SOMT University Campus. Smeets laat zien hoe SOMT als center of excellence voor beweging de kennis en knowhow hierover bundelt.

Minister Bussemaker was verbaasd over het grote aantal specialismen in de fysiotherapie: ‘Ik ben onder de indruk van het samenhangende opleidingsaanbod dat SOMT heeft op het gebied van initieel onderwijs, post-initieel onderwijs en nascholing. Hier wordt werk gemaakt van een leven lang leren!’

Tijdens de rondleiding bezocht de minister ten slotte twee praktijklessen waar ze kennismaakte met de studenten en docenten. Ze besprak met de studenten waarom zij juist voor de universitaire opleiding fysiotherapie hadden gekozen en wat ze met die studiekeuze hoopten te bereiken.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten