De branchevereniging voor trainen & opleiden

Input van de NRTO voor de hoorzitting Leven lang leren: Investeren in Leren Loont!

FacebookTwitterLinkedIn

Op maandag 23 januari 2017 vindt in de tweede kamer een hoorzitting plaats over Leven Lang Leren. De NRTO heeft input gegeven in haar position paper: Investeren in leren loont. iedereen heeft belang van leren en ontwikkelen. Het is voor iedereen goed, voor de persoon zelf, voor de maatschappij en voor de economie. Hierdoor worden, zijn en blijven mensen wendbaar en weerbaar.

Het is van belang dat er erkenning is voor wat iemand al kan en weet en oog is voor wat hij nog moet leren en waarin hij zich verder kan ontwikkelen. Daarbij moeten ze gefaciliteerd worden met loopbaan APK en ontwikkelfaciliteiten. Zodra iemand een diploma heeft behaald is het zijn/haar verantwoordelijkheid dat hij/zij zich blijft ontwikkelen. Uit onderstaande cijfers blijkt hoe divers die behoefte is, uit SEO-onderzoek in 2015 blijkt hoe divers het aanbod is. Er is geen sprake van marktfalen in het opleidingsaanbod. Er is wel sprake van minder deelname aan opleidingen door ouderen en lager opgeleiden. De overheid kan stimuleren en faciliteren dat iedereen zich blijft ontwikkelen met een zogenaamde ‘loopbaan-APK’ en ontwikkelfaciliteiten aan een burger te geven. Om de effectiviteit te vergroten moeten budgetten daarom niet via de onderwijsaanbieder maar via de deelnemer lopen.

U kunt hier de position paper lezen.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten