De branchevereniging voor trainen & opleiden

De huidige samenleving vraagt om EVC

FacebookTwitterLinkedIn

EVC- en gepersonaliseerd leren expert Ruud Duvekot geeft presentatie voor leden van de NRTO

De samenleving vandaag de dag kenmerkt zich door verschillende ontwikkelingen: het tempo waarin de arbeidsmarkt verandert neemt toe, traditionele diploma- en baanzekerheden nemen af en we hebben te maken met een veranderende leercultuur. Leren is niet meer plaatsgebonden en we veranderen steeds meer van leerwegafhankelijk leren naar leerwegonafhankelijk leren. ‘EVC is één van de fenomenen waarmee we op de veranderende leercultuur kunnen inspelen’, aldus Ruud Duvekot. Het stelt mensen in staat functiegericht te scholen, iets waar de samenleving met name op is gericht vandaag de dag. Daarmee is EVC niet alleen een valideringsinstrument, maar ook een begeleidings- en sturingsinstrument. De lerende staat hierin centraal.

Daarom heeft de NRTO speciaal voor de leden van de NRTO Ruud Duvekot uitgenodigd. Tijdens een ledenbijeenkomst van de marktgroep EVC heeft hij een presentatie gegeven over zijn promotieonderzoek, getiteld: ‘Leren waarderen. Een studie van EVC en gepersonaliseerd leren’, en ging met leden in gesprek over de vraag hoe we van EVC een ontwikkelinstrument kunnen maken. Zijn boodschap was duidelijk: een leven lang leren kan alleen met EVC.

EVC helpt mensen zichzelf zichtbaar te maken, voor zichzelf én voor de samenleving. Het vraagt een actieve rol van het individu: een individu staat zelf aan het roer van zijn ontwikkeling. Daarbij horen eigen keuzes en eigen vormgeving van het leerproces. EVC geeft mensen inzicht in waar ze staan, wat ze kunnen en welke mogelijkheden er allemaal zijn voor verdere ontplooiing.

Leren begint dan ook bij het individu: die moet eigenaarschap voelen en nemen. Aan de werkgever de taak dat te faciliteren en activeren. EVC helpt daarbij. Met EVC kunnen mensen zich focussen op dat wat ze nodig hebben. En, volgens Ruud Duvekot, is het een misvatting dat gepersonaliseerd leren egoïstisch is. Gepersonaliseerd leren is kijken hoe je als individu in een context het beste tot je recht kunt komen en de dialoog met de andere stakeholders (werkgevers, vakbonden, scholen) hierover aan kunnen gaan.

De term EVC staat voor: Erkenning van Verworven Competenties. Het omvat het herkennen van de waarde van leerervaringen, het waarderen/valideren van die leerervaringen ten opzichte van een bepaalde meetlat en het erkennen: het formaliseren van het valideren (ook wel accrediteren). Internationaal wordt de term VPL veelal gebruikt: Validation of Prior Learning.

Ruud Duvekot is expert bij het Centre for Lifelong Learning Services (CL3S) en docent en onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast is hij voorzitter van de Foundation European Centre Valuation of Prior Learning (EC-VPL). In 2016 is hij gepromoveerd op zijn proefschrift getiteld: ‘Leren waarderen. Een studie van EVC en gepersonaliseerd leren’.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten