De branchevereniging voor trainen & opleiden

Het nieuwe EVC convenant is in de Staatscourant gepubliceerd

FacebookTwitterLinkedIn

Begin november 2016 is het nieuwe EVC convenant in de Staatscourant gepubliceerd. De ministers van OCW, SZW, EZ en de beide voorzitters van de Stichting van de Arbeid hebben het convenant ondertekend ter stimulering van EVC.

Sinds dit jaar kent het stelsel van EVC twee routes, de arbeidsmarktroute en de onderwijsroute. Leden van de NRTO zijn in beide routes actief. Als het gaat om EVC op de arbeidsmarkt is EVC niet altijd de weg naar het diploma, maar veel meer wat je nodig hebt na het behalen van een diploma. Door te meten wat iemand al kan, en door kennis en ervaringen van iemand te meten en daarmee inzichtelijk te maken, vergroten de kansen op de arbeidsmarkt. Een goed werkend stelsel van EVC is daarmee enorm waardevol om Leven Lang Leren goed van de grond te krijgen. De leden van de NRTO zetten zich hier blijvend voor in.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten